Vil ha tiltak mot overproduksjon

Svinebønder mener produksjonen må reduseres ved at grisene slaktes tidligere. Bøndene er bekymra for overproduksjon og økonomisk tap. Lageret med svinekjøtt er fem ganger så stort som ved årsskiftet.

Lagrene av svinekjøtt er femdoblet siden årsskiftet. Bøndene risikerer store økonomiske tap.