NRK Meny
Nye E6 Gardermoen - Kolomoen
Foto: Erik Engen / NRK

Utbygging E6 Kolomoen-Moelv

  • Byggestart E6 Kolomoen neste år

    Det kan bli byggestart for ny E6 mellom Kolomoen og Moelv allerede neste år. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen i Hedmark er styrket i troen etter et møte de nylig har hatt med vegutbyggingsselskapet Nye Veier.

  • Endringer i Åkersvika

    Kongen i statsråd har i dag vedtatt å endre grensene for Åkersvika naturreservat. Dermed kan Stange og Hamar vedta reguleringsplan for en fremtidig utvidelse av E6 mellom Kåterud i Stange og kommunegrensen mellom Hamar og Ringsaker.

  • E6 til politisk behandling

    Planene for utbygging av E6 nord i Stange og gjennom Hamar, er nå sendt til endelig politisk behandling i de to kommunene. Vegesenet foreslår fire felt mellom Kåterud i Stange og Arnkvern på grensen til Ringsaker. Det skal også legges til rette for fire felt på riksvei 25 mellom Åkersvika og Åker allé.