Unge roper høyest om bøndenes inntekt

Emilie Mehl (Sp) mener det er på tide å endre fremtidsutsiktene for bondeyrket, over 50 % av unge i Hedmark og Oppland mener bønder tjener alt for lite.

Torgeir Dalen

INNTEKT: Leder i Folldalen bondelag,Torgeir Dalen syns det er positivt at de yngste reagerer på de lave inntektene til bøndene. Dalen mener målingen understreker det bøndene selv har trodd, at folk stort sett er enig i at bønder må få økt inntekt.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Over halvparten av unge mellom 18 og 29 år, mener bønder tjener for lite. Det viser meningsmålingen utført av Infact for NRK og avisene Østlendingen, Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad.

– Vi må ta dette på alvor og jeg er helt enig i at bønder må komme opp på et inntektsnivå som er på linje med resten av befolkningen, sier Emilie Mehl (Sp).

Ikke en overaskelse

Mehl syns det er bra at godt over 50 % av de unge i Hedmark og Oppland reagerer på at bøndene har for lav inntekt. Hun mener nå at det er på tide å endre fremtidsutsiktene for yrket, slik at bønder kan skaffe oss mat også i fremtiden.

– Det å få økt inntektene til bøndene, er viktig for at unge skal ønske å tre inn i yrket

Andrekandidaten i Senterpartiet Hedmark, er ikke overrasket over at det er flere yngre enn eldre som viser seg å reagere på bøndenes inntekt. Hun mener dette kan ha noe med at de unge setter inntekt høyt når de ser på fremtidsutsikter.

Emilie Enger Mehl

FREMTIDSUTSIKTER: Emilie Mehl mener det er på tide å endre fremtidsutsiktene for bøndene, slik at vi kan få mat også i fremtiden.

Foto: NRK

– Jeg er ikke overrassket, og nå må vi virkelig begynne å regne innteksforskjeller i kroner og ikke prosent, sier Mehl.

Ungdommen har skjønt det

– Målingen understreker jo det vi som bønder selv har trodd, at folk i alle aldre stort sett sympatiserer med bøndene, ekstra flott er det jo at de yngste reagerer mest, sier Torgeir Dalen, leder i Folldal bondelag.

Han mener det er positivt og overraskende at ungdom i en såpass stor grad bryr seg om bønder og bondepolitikk. Dalen forteller at bøndene selv opplever enorm støtte og mange klapp på skuldra under ulike aksjoner bøndene har hatt i strid om inntekt.

– Det er bra at ungdommen har skjønt det. Jeg tror de unge setter inntekt veldig høyt og at det er det som er viktig her i livet, sier Dalen.

Selv om det er bred oppslutning blant folket, har det ikke skjedd noe jordbruksoppgjøret til bøndene.