Ulykke Gran

  • To personer til sykehus

    To personer er kjørt til sykehus med nakkesmerter etter kollisjonen på riksveg 4 på Gran i formiddag. Ulykken skyldtes påkjørsel bakfra. Kollisjonsstedet er nå ryddet og vegen er åpen.