Hadde fellingstillatelse på én ulv – skjøt to

Det var gitt fellingstillatelse på én ulv i Fåvang Østfjell, men mandag morgen ble to skutt.

Hannulv skutt i Fåvang østfjell

Hannulven som ble skutt var en ungulv på 36, 5 kilo, ifølge SNO.

Foto: Statens Naturoppsyn

Det var gitt fellingstillatelse på kun en ulv i området, men politiet har fått melding om at to er skutt – og en av dem altså ulovlig.

Ut fra en samlet vurdering av skadeomfang i Øyer kommune den 22. og 23. juni og en vektlegging av potensialet for framtidige skader, finner Fylkesmannen grunnlag for å tillate skadefelling på en (1) ulv innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen.

Utdrag fra fellingstillatelsen / Fylkesmannen i Oppland

Både politiet i Ringebu og Statens naturoppsyn (SNO) er nå inne i jaktområdet og det er iverksatt etterforskning for å finne ut hvorfor to dyr ble skutt. Det var en hannulv og ei tispe som ble skutt. Hannen veide 36, 5 kilo og tispa veide 33 kilo. Det var to ungulver, ifølge SNO.

– Vi har nå én etterforsker ute i terrenget sammen med en mann fra SNO for å se hva de finner der, sier Lensmann i Ringebu, Jan Erik Rundsveen.

Avventer tiltale

Hva som skjer videre er avhengig av hva som blir funnet i dag, men SNO tar vare på dyrene og tar seg av undersøkelser.

– Etterforskningen vil vise om det blir tatt ut tiltale, men dette er alvorlig, sier Rundsveen.

Det skal være en hannulv og en hunnulv som er skutt.

Tre skutt i sommer

Dette er den andre og tredje ulven som blir skutt i Innlandet i år. Tidligere i sommer ble den såkalte Galventispa 2 peilet til Gropmarka like utenfor Lillehammer sentrum, og skutt etter kun noen få timers jakt.