Truet med å forlate årsmøtet

Thorleif Bang fra Lillehammer truet med å forlate årsmøtet i Oppland Høyre. Han reagerte kraftig på at det ble klappet da årsmøtet stemte ned et forslag om å behandle legers reservasjonsrett.

Truet med å forlate fylkesårsmøtet

Thorleif Bang ble så provosert at han truet med å forlate fylkesårsmøtet.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Bråket startet da redaksjonskomiteen med påtroppende leder Svein Håvar Korshavn ville avvise å behandle et resolusjonsforslag om å nekte leger å resververe seg mot å henvise til abort. Dette er en brennhet sak i Høyre og et forslag på årsmøtet var at hensynet til pasienten er viktigere enn legers livssyn.

Reagerte kraftig

Men Korshavn og redaksjonskomiteen ville avvise å behandle forslaget.

Korshavn begrunnet dette delvis med at det ikke var en sak for fylket, men for kommunene, og at det var mange andre resolusjoner som skulle behandles.

Thorleif Bang, som også sitter i fylkestinget, var en av flere som reagerte kraftig på dette:

– Det blir direkte feil ikke å behandle dette og stikke det under en stol. Jeg er forbauset over at det vises en så passiv holdning til en så viktig sak, sa Bang.

Han mener at Oppland Høyre også må tørre å fremme forslag som ikke alltid er så populære sentralt, og at sjansen var under fylkesårsmøtet.

Thomessen advarte

Stortingspresident Olemic Thommessen så seg nødt til å gripe inn i debatten.

Thommessen mener at dette er en gjennomdebattert sak, og at fylkespartiet burde konsenterer seg om andre viktige saker for Oppland.

– Skal vi bruke den dyrebare tida på å grave oss ned i denne saken? Denne saken har ikke sitt utspring hos oss, sa Thommessen.

Og han fikk flertallet med seg på å avvise forslaget.

Gikk nesten

Ovenfor NRK sier Bang at han ikke syns det var feigt av fylkesårsmøtet å debattere en så viktig etisk sak, men han registerer at andre fylkeslag, som Oslo, tok denne debatten. Han syns det var synd at fylkesårsmøtet ikke tok debatten.

– Men dette er demokrati og jeg har respekt for at andre har et annet syn på denne saken. Den er vanskelig, sier han.

Men han reagerte på oppførselen til flere av utsendingene.
Da det ble klappet etter at årsmøtet vedtok ikke å behandle resousjonen, sprakk det for Bang.

– Dette er utidig. Jeg forlater snart dette årsmøtet. Dette er en alvorlig sak for svært mange mennesker, sa Bang som var kraftig provosert over applausen.

Til NRK utdypet han dette etterpå.

– Dette er ikke det Høyre jeg kjenner der det er plass til ulike meninger. Det var utidig og utypisk Høyre. Det var helt klart en hersketeknikk, sier Bang.