Tre nye vegprosjekter

Selskapet Nye Veier får ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekninger i Norge. Strekningene det gjelder er E16 fra Kløfta til Kongsvinger, E6 mellom Øyer og Otta i Gudbrandsdalen og Kvænangsfjellet på E6 i Troms.