Traktor mot vogntog på rv. 3

Eit vogntog køyrte i fronten på ein traktor 2 mil sør for Alvdal på riksveg 3. Ulykka skjedde då eit utanlandskregistrert vogntog køyrde forbi traktoren som fekk sleng og kolliderte med eit norskregistrert vogntog. Det er store materielle skader på traktoren og det norskregistrerte vogntoget, men det er ikkje meldt om personskade. Trafikale problem på staden. Politiet er på veg.