Normal

To varetektsfengsles i ulvesaken

To menn, siktet for ulovlig ulvejakt, ble i dag varetektsfengslet i en uke med brev- og besøksforbud. Forsvareren til den ene av dem sier de ikke vil anke kjennelsen.

Tinghuset i Elverum

To av mennene som politiet har siktet i saken ble i dag varetektsfengslet i ei uke.

Foto: Knut Sveen / NRK

Sør-Østerdal tingrett i Elverum ga i dag politiet medhold i begjæringen om varetektsfengsling av begge de siktede. Mennene vil bli fengslet i en uke, til 17. april.

– Det er fordi vi mener det er fare for bevisforspillelse knyttet til arbeidet vi driver med, sier Aud Ingvild Slettemoen, statsadvokat på miljøteamet i Økokrim.

Halvparten av de tolv personene som ble siktet i saken er nå løslatt, forteller Slettemoen.

– To personer ble da besluttet fengslet i dag, to vil bli framstilt for fengsling i morgen og ytterligere to om vi fortsatt vurderer om skal framstilles for fengsling i morgen. De øvrige siktede er løslatt.

Amper stemning i retten

Helge Hartz er forsvarer for en av de to mennene. Han sier til NRK at det ikke blir aktuelt å anke kjennelsen, da det kun er snakk om en kort periode. Forsvareren til den andre mannen, Jørn Mejdell Jakobsen, sier at de vil ta betenkningstid og vurdere situasjonen.

Stemningen var amper, da varetektsfengslingene av de to skulle behandles i dag. Både meningsfeller og rovdyrforkjempere møtte opp i tingretten, for å følge saken.

Grunneier Ove Mellem fra Elverum, var en av dem som hadde møtt fram. Han var ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen.

– Dette kommer til å hardne til. Myndighetene skyter med store kanoner. Dette kommer til å eskalere. Det er en provokasjon. Det blir geriljakrig, sier Mellem, som også er viltfaglig leder i Elverum kommune.

Han avviser at han er for ulovlig jakt, men mener at forholdene blir vondt verre etter politiets aksjon. Dermed mener han at bygdefolket blir tvunget til å gjøre slike handlinger.

Prioritert område

Tirsdag slo politiet tungt til og pågrep tolv menn fra Hedmark for uorganisert, ulovlig ulvejakt. Politiet mener jakta skal ha pågått over lengre tid. Politiet gjorde beslag i våpen, PC-er og telefoner.

Aksjonen mot de tolv er et resultat av etterforskning gjennom vinteren. Det er Økokrim som har stått for etterforskningen, i tett samarbeid med Hedmark politidistrikt.

– Det er snakk om grupperinger som etter politiets vurdering driver organisert uttak av ulv innenfor forvaltningsområdet, uttalte førstestatsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad, til NRK tidligere denne uka.

Ulovlig felling av ulv er regnet som alvorlig miljøkriminalitet og er et prioritert område for Riksadvokaten.

12 personer ble denne uka siktet for deltakelse i ulovlig ulvejakt. Partene er steile i spørsmålet om ulv i norsk natur.

Se torsdagens debatt om ulv i Dagsrevyen.