NRK Meny
Normal

Tiltalt: – Jeg ønsket å bli tatt av politiet

En av de medtiltalte i narkonettverket på Lillehammer forklarte i retten at han ønsket å bryte ut fra gjengen. Han bestemte seg for å flytte narkotika som var nedgravd i et depot hjem til egen bopel, i håp om at han ville bli tatt av politiet slik at han kunne komme seg ut av nettverket.

Dommere og rettsformann i Sør-Gudbrandsdal tingrett

VILLE UT AV NETTVERKET: En 26-år gammel mann som politiet anser for å ha tilhørt hovedkjernen i narkonettverket i Lillehammer-området forklarte for dommerne at han ønsket å bli oppdaget av politiet, slik at han kunne komme seg ut.

Foto: Monica Rikoll / NRK

I dag startet rettssaken mot de sju påtalemyndigheten mener utgjorde hovedkjernen i narkonettverket i Lillehammer-området som ble rullet opp av politiet i vår. Alle er tiltalt for flere grove narkotikaforbrytelser.

Nettverket skal ha hatt en hierarkisk oppbygging, hvor en 29 år gammel mann antas å ha vært hovedmannen for nettverket på Lillehammer, som han styrte med hard hånd.

– Han spilte snill og grei, men egentlig var det stikk motsatt. Men det fikk vi se etter hvert, forklarte en 26 år gammel mann, som er medtiltalt i saken.

26-åringen er tiltalt for blant annet bruk, kjøp, oppbevaring og salg av store mengder cannabis og hasj.

Tre politibetjenter vokter dørene til rettssalen

STORT SIKKERHETSOPPBUD: Politiet i Gudbrandsdal sier de tar miljøet på alvor, og har dermed satt inn et stort sikkerhetsoppbud under rettssaken mot de sju narkotiltalte på Lillehammer.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Uføretrygde

Mannen som forklarte seg i Sør-Gudbrandsdal tingrett er opprinnelig fra Nord-Trøndelag, men flyttet til Lillehammer som barn sammen med familien. Det var gjennom felles venner at han etter hvert stiftet bekjentskap med den antatte hovedmannen i 2007.

26-åringen forklarer at han visste at hovedtiltalte livnærte seg ved å selge stoff, hovedsakelig cannabis og hasj.

– Han var uføretrygdet, men han hadde alltid tusenvis av kroner hos seg. Det var jo opplagt hvor pengene kom fra, fortalte tiltalte.

26-åringen startet først med å være sjåfør når tiltalte skulle ut på en runde for å kreve inn penger for salg av narkotika. Etter hvert begynte også han selv og andre kamerater å kjøpe stoff på avbetaling av 29-åringen, som de skulle selge videre.

Men etter hvert ble 26-åringen vitne til flere episoder hvor den hovedtiltalte brukte vold mot flere av kameratene.

– Da var da jeg begynte å forstå at han kanskje ikke var helt frisk, sa 26-åringen.

Skulle ha 10 000 kroner i uka

Tidlig om vinteren 2012 inngikk 26-åringen en avtale med den antatte hovedmannen om å kjøpe inn et større parti cannabis og hasj på kreditt, for så å selge dette videre i Lillehammer-området. De inngikk en avtale hvor 26-åringen skulle betale 10 000 kroner hver uke.

John Arild Aasen er forsvarer i tingretten

SIVILT SØKSMÅL: Forsvarer John Arild Aasen har fremlagt to sivile søksmål mot 29-åringen som antas å være hovedmannen for narkonettverket på vegne av sin klient og hans familie.

Foto: Monica Rikoll / NRK

26-åringen måtte selv hente stoffet i Lysaker, hvor den antatte hovedmannen hadde organisert overleveringen. Men i løpet av vinteren og våren begynte han å bli lei hvordan nettverket ble styrt, spesielt volden som hovedmannen utøvde mot andre, flere ganger.

– Jeg ønsket å komme meg ut, men jeg så ingen mulighet for å gjøre det på noen andre måter enn å bli tatt av politiet, forklarte 26-åringen fra vitneboksen.

Stoffet som han hadde kjøpt på kreditt var opprinnelig gravd ned i et depot i utkanten av Lillehammer sentrum. 26-åringen bestemte seg for å flytte stoffet til sin egen bopel, fordi han regnet med at han dermed etter hvert ville få besøk av politiet på døra.

Og i midten av mai samme år dukket politiet opp. I bopelen ble det beslaglagt 2,2 kilo cannabis og 1,2 kilo hasj samt et mindre pengebeløp.

Broren ble truet med kniv

Men selv om stoffet ble beslaglagt av politiet, så fikk 26-åringen beskjed om at han fremdeles måtte betale om lag 500 000 kroner som han skyldte for stoffet som ble beslaglagt.

– Han truet samtidig med at han skulle «ta» en person i familien min hvis jeg ikke betalte eller gikk til politiet.

26-åringen bestemte seg for å reise nordover for å ta et sikkerhetskurs slik at han kunne jobbe på fiskebåt, for å på den måten tjene penger for å betale ned lånet. Under oppholdet her bestemte han seg for at han hadde fått nok, og fortalte til foreldrene om gjeldssituasjonen og de påfølgende truslene.

Foreldrene ba ham om å holde seg unna Lillehammer. Men 26-åringens bror bodde fremdeles i Lillehammer. Han ble etter en stund oppsøkt av den hovedtiltalte. Broren ble truet med kniv, og 29-åringen forøkte å presse han til å overta brorens gjeld.

Det var etter denne perioden at faren til 26-åringen bestemte seg for å ta affære, slik at ikke sønnene skulle måtte være utrygge for å komme i lignende situasjoner.

– Min far oppsøkte 29-åringen. De kom til en enighet om at han skulle overføre verdier tilsvarende i underkant av 140 000 kroner til ham. Dette er penger som jeg igjen har betalt tilbake til min far, så han la bare ut pengene, forklarer 26-åringen.

Erkjenner å ha vært hardhendt

Alle de sju tiltalte erkjente hel eller delvis straffskyld for de aller fleste tiltalepunktene i retten i dag.

Ifølge forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen erkjenner 29-åringen at han har vært hardhendt i innkrevingen av penger, men at han har sett seg nødt til å ta i bruk harde midler for å sikre at han igjen har fått betalt personer som har stått over 29-åringen i pyramiden.

Men 29-åringen nekter straffskyld for grovt heleri, som er det alvorligste punktet i tiltalen med en teoretisk strafferamme på 21 års fengsel. En 33-åring som også er tiltalt for grovt heleri erkjente delvis straffskyld.

29-åringen har også fått tre sivile søksmål mot seg fra to av de medtiltalte som han ifølge tiltalen har presset for penger i forbindelse med innkreving av gjeld. To av søksmålene er lagt frem på vegne av 26-åringen som forklarte seg i retten i dag.

Forvareren forklarte i sitt innledningsforedrag at søksmålene er mottatt og har blitt gjennomgått.

– Men jeg mener det er betenkelig at retten eventuelt skal dømme min klient til å betale penger som er krevd inn i forbindelse med straffbare forhold, påpekte Pedersen.

Øyvind Bergøy Pedersen

BETENKELIG SØKSMÅL: Forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen mener det betenkelig hvis hans klient blir dømt til å betale erstatning for narkogjeld han har krevd inn.

Foto: Monica Rikoll / NRK