Tilsyn avslører brudd på opplæringsloven

Vinstra ungdomsskole har ikke gode nok rutiner for å gripe inn og varsle om dårlig skolemiljø. Det viser et foreløpig tilsyn etter at en tidligere elev ble drept.

Vinstra ungdomsskole

BRUDD: Vinstra ungdomsskole der både den drepte jenta og den tiltalte gutten har vært elever, har vært en del av Fylkesmannens tilsyn etter drapet. Den foreløpige rapporten viser brudd på 14 punkter.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

En foreløpig rapport ble tirsdag lagt frem av Fylkesmannen i Innlandet som i begynnelsen av april gjennomførte tilsyn av Nord-Fron kommune, Ringebu kommune og Oppland fylkeskommune. Tilsynet skulle vurdere rutiner i skole, barnevern og helse- og omsorgstjenestene i kommunen etter at 16 år gamle Laura Iris Haugen ble drept i nabolaget sitt på Vinstra 31. oktober i fjor.

Den foreløpige rapporten viser at det ikke er avdekket lovbrudd eller konkrete mangler ved barneverns- samt helse- og omsorgstjenestene, men avdekker brudd på opplæringsloven på Vinstra ungdomsskole der både den drepte jenta og den tiltalte gutten tidligere var elever.

I rapporten går det frem at skolen i for liten grad griper inn, varsler og undersøker situasjoner om dårlig skolemiljø. Totalt har fylkesmannen funnet brudd på 14 punkter.

Omfattende tilsyn

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap), sier rapporten skal brukes til å forbedre kommunens tjenester.

– Rapporten peker på ting som ikke har vært gode nok og det har vært formålet med tilsynet – å få frem ting som kan forbedres.

Mellom 3. og 5. april ble mellom 20 og 40 ansatte i kommunen intervjuet i tilsynet. Det var Nord-Fron kommune selv som ba om tilsyn kort tid etter drapet. Kommunen ba om at Fylkesmannen skulle undersøke interne rutiner og systemer i forbindelse med hendelsen.

Fylkesmannen presiserer i den foreløpige rapporten at drapet ikke er vurdert og at det ikke er gjort vurderinger av årsakssammenhenger.

Fylkesmannen varslet på forhånd at tilsynet i stor grad ville handle om forholdet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt.

Ordfører Støstad sier kommunen raskt bestemte seg for å be om tilsyn etter drapet i fjor høst.

– Etter den tragiske hendelsen ble det fort klart at vi ville se på våre tjenester innenfor skole og helse. Når man får en sånn dramatisk hendelse er det naturlig å se på hva som kan bli bedre, sier han.

Kommunen har nå tre uker på seg til å svare på rapporten.

Rune Støstad leser tilsynsrapport om Nord-Fron kommune

GJENNOMLESNING: Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (Ap) sier kommunen vil ta tilsynsrapporten på alvor.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Drept med omfattende vold

En nå 17 år gamle gutt er tiltalt for drap og grov kroppsskade. Tiltalen beskriver omfattende vold mot den 16 år gamle jenta. Hun ble drept med flere knivstikk i overkropp, hode og hals.

Ifølge påtalemyndigheten døde hun av forblødning kort tid etter knivstikkingen. Påtalemyndigheten mener gutten var psykotisk da handlingene ble begått. I april viste en foreløpig sakkyndigrapport at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Tenåringsgutten, som er hjemmehørende på Vinstra, har vært varetektsfengslet på en barnevernsinstitusjon siden drapet.

Politiet på åstedet på Vinstra

STORSTILT ETTERFORSKNING: Mannskaper fra Kripos undersøkte åstedet i nabolaget Sorperoa på Vinstra i fjor høst. Også en rekke andre instanser bidro i etterforskningen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud