NRK Meny

Svindler fikk kortere straff

Etter anke må en bedrageridømt mann sone én måned i fengsel, ikke fire som han først ble idømt. Mannen svindlet til seg ca. 260 000 kroner fra en Raufoss-bedrift fra høsten 2009 til sommeren 2011, mens han var ansatt i bedriften. I tillgg svindlet han Nav for 70 000 kroner. Eidsivating lagmannsrett som behandlet anken, begrunner avgjørelsen med at det tok uforholdsmessig lang tid å få saken opp til doms i tingretten, i tillegg til at tilståelsen er en formildende omstendighet, skriver Oppland Arbeiderblad.