Svartelistet av innsamlingskontrollen

Totningen Ronny Undseth står bak flere organisasjoner som er blitt svartelistet av Innsamlingskontollen. I dag ble Foreningen Leve Haiti føyd til på lista.

Ronny Undseth

I HARDT VÆR: Ronny Undseth har roller knyttet til flere selskaper som alle er svartelistet av Innsamlingskontrollen.

Foto: Salangen-Nyheter (arkivfoto fra 2006)

– Foreningen har helt unnlatt å oppgi regnskapsmessig og organisatorisk informasjon. Dette svekker tryggheten for giverne, sier Børre Hagen, som er daglig leder av Innsamlingskontrollen.

Børre Hagen, Innsamlingskontrollen

INNSAMLINGSKONTROLLEN ADVARER: Daglig leder Børre Hagen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Vi har også mottatt en rekke klager på organisasjonen. Det dreier seg om hendelser knyttet til telemarketing.

Undseth står også bak, eller har nettopp stått bak, Foreningen El Soco og Puerto de Suenos. Begge disse er også på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Hensikten med denne lista er å advare mot useriøse innsamlinger.

Taus om egen rolle

– Jeg har ingen kommentarer til deg, jeg, for jeg driver ikke og eier ikke disse prosjektene, sier Undseth.

– Hvor lenge siden var det du trakk deg ut?

– Nei, det spiller ingen rolle, jeg har ingen flere kommentarer.

Ifølge Innsamlingskontrollen står Undseth bak alle tre foreningene I Brønnøysund-registrene er han oppført som "fratrådt" i Foreningen Leve Haiti, med stiftelsesdato 5.september 2014. Ifølge nettkatalogen.no er Undseth også kontaktperson for Foreningen El Soco, med postadresse Kallerudlia 3 i Gjøvik.

– Foreningen vil ikke gi opplysninger

I september 2013 ble Undseth intervjuet av Oppland Arbeiderblad der han sier at han jobber med å få Puerto de Suenos inn i Innsamlingskontrollen, og at "det er en prosess vi arbeider med".

Innsamlingskontrollen har altså ikke merket noe til denne "prosessen", og skriver i sin begrunnelse at "organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold".

Stadige "saker"

Ronny Undseth har vært involvert i flere prosjekter der ansatte og givere har klaget over manglende ryddighet og åpenhet.

I februar i 2014 hadde ble det Lillehammer-baserte selskapet ECG (European Consulting Group) anklaget av Redd Barna for bedrageri i forbindelse med innsamlinger. . På det tidspunktet var Undseth daglig leder. Han hevdet da overfor Gudbrandsdølen Dagningen at det var samarbeidende foreninger som var de egentlige svindlerne.

I september 2013 uttalte tidligere ansatte i Scandinavian Sales til Oppland Arbeiderblad at de ble bedt om å lyve og fortelle at bedriften var medlem av Innsamlingskontrollen , selv om dette ikke var sant. Undseth var da både eier og driver av selskapet.

De ansatte hevdet også at de ikke fått lønn i henhold til avtale. Undseth avviste dette, og svarte at "når de ikke var gode nok til å selge, ble lønna deretter".

Dokumentar i TV2

"TV2 Hjelper deg" sender i kveld en dokumentar, der det settes søkelyset på hele virksomheten. I denne dokumentaren vises en hendelse der Undseth skal ha opptrådt truende overfor journalisten som oppsøkte kontoret hans.