Svakere Moelven-resultat

Moelvens driftsresultat i tredje kvartal falt med 17 prosent til 66 millioner kroner. Ifølge konsernsjef Morten Kristiansen merker selskapet nedgangen på Vestlandet og at det er særlig innredningsvirksomheten til Moelven Modus som rammes. Men hittil i år har resultatet økt med 23,5 prosent sammenlignet med fjoråret.