Stortingsrepresentant raser mot NSB

– Det er forkastelig at NSB ikke tilbyr passasjerene busstransport når togene ikke går, mener stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet. Nå vil han ta opp saken med samferdselsministeren.

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for Frp, mener det er uholdbart at NSB ikke setter inn buss for tog når togene ikke går.

Foto: Fremskrittspartiet

Dovrebanen var stengt i helga på grunn av arbeider med jernbanen og ny E6. Men NSB valgte å ikke sette opp buss for tog på langdistansetogene mellom Oslo og Trondheim.

Dermed var Gudbrandsdalen nord for Lillehammer så å si uten tilbud fra NSB. Og slik blir det flere helger framover. Fram til oktober er det planlagt tre helger med driftsstans uten alternativ transport for passasjerene.

Både passasjerer og ordførere i Gudbrandsdalen har reagert.

Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, sa til NRK mandag at dette er uakseptabelt både for gudbrandsdøler, turister og næringsliv. Han viste spesielt til at det trolig blir mange driftsstanser de neste åra på grunn av E6-utbyggingen gjennom dalen.

Forkastelig

Signaturtog

Togene på Dovrebanen var innstilt i helga, og reisende fikk ikke tilbud om annen transport.

Foto: Rainer Prang / NRK

NSB viser til at strekningen Oslo-Trondheim er rent kommersielt drevet.

– Vi har ikke støtte fra staten for å kjøre disse togene, og da er det rett og slett pengene som rår. For å si det veldig enkelt, sier kommunikasjonssjef for NSB Persontog Åge Christoffer Lundeby.

Han sier at mange passasjerer velger bort NSB når de vet det blir satt opp buss for tog, og at det ikke lønner seg å kjøre busser med svært få passasjerer.

Morten Ørsal Johansen, som sitter på Stortinget fra Oppland for regjeringspartiet Frp, har ikke sans for denne begrunnelsen.

– Det synes jeg er forkastelig. Når NSB får problemer og må innstille avganger, regner passasjerene med å bli fraktet på alternative måter. NSB må først og fremst sørge for at togene går, men gjør de ikke det, må de skaffe de reisende et alternativ. Det blir for tynt å skylde på økonomien, mener stortingsrepresentanten.

Tar opp saken med statsråden

I helga var det bare søndagens regiontog til Dombås var erstattet av alternativ transport. På denne strekningen er NSB bundet til å sørge for annen transport gjennom avtalen med staten

NSB forsømmer oppgaven sin

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen vil nå ta opp saken med samferdselsminister og partikollega Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg vil høre hva dette er for noe og hva statsråden eventuelt vil gjøre med det, sier han.

Men NSB får støtte av statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Aarseth. I en e-post skriver han til NRK:

«Samferdselsdepartementet kan ikke legge seg opp i NSB sine vurderinger knyttet til dagtogene på Dovrebanen, siden dette er helkommersielle ruter hvor staten ikke er med og betaler for togreisene. Her har NSB frihet til å gjøre egne vurderinger.»

– Det synes jeg ikke er godt nok, sier Morten Ørsal Johansen.

Se mandagens tv-innslag om saken:

SAtte ikke opp buss for tog på planlagt arbeid på Dovrebanen.