NRK Meny
Normal

Kraftig nedgang i rovdyrangrep i Oppland

Antall rovdyrdrepte sauer i Oppland har gått markant ned sammenliknet med i fjor. Uttak av ulv og bjørn før beitesesongen kan forklare den store nedgangen.

ulv

Bare ni sauer har blitt tatt av ulv i Oppland hittil i sommer. I Hedmark er tallet 20 ganger så høyt.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Det ser ut som det kan bli et roligere år for bøndene som har sauer på beite i Oppland. Etter et dramatisk fjorår, der mange sauer ble tatt av rovdyr, er det i år bare en tredjedel så mange dyr som er drept.

En av grunnene til nedgangen er uttak av bjørn og ulv før beitesesongen, forklarer rådgiver hos Fylkesmannen i Oppland, Victoria Kristiansen.

– Det er vanskelig å si akkurat hvorfor vi har nedgang, men det er nok i hovedsak at det ikke har kommet streifulver nå i den siste perioden. Det var noen dyr i Oppland før beitesesongen, men da ble det fattet vedtak om skadefelling på disse, sier hun.

To ulver ble felt i Vågå og Nord-Fron før sauene ble sendt til skogs.

Uforutsigbart hvor mye ulv som kommer

– I fjor hadde vi en del ulveangrep, særlig tidlig i beitesesongen, som gjorde at det ble veldig mye skader, sier hun.

Det er til nå meldt inn 201 drepte sauer i Oppland i år, mot 659 på samme tid i fjor.

Ulven har i år kun tatt 9 sauer, mens det i fjor var registrere hele 186 ulvedrepte sauer fram til 20. juli.

Også når det gjelder bjørneangrep er det nedgang, fra 84 i fjor, til 16 i år. Det ble også gjort uttak på to bjørner før beitesesongen.

– Det er nok ikke unormalt lavt i år, men i år har vi sluppet unna disse store ulveangrepene. Når det gjelder ulv så er det ganske uforutsigbart hvor store skader det blir fra år til år, siden streifulver flytter på seg, forteller hun.

Det blir ofte store skader av ulven, i motsetning til for eksempel jerven, som heller tar et lam her og der.

– Ulven har ofte en del overskuddsdreping når den kommer inn i en saueflokk. Selv om det bare er en ulv som streifer innom et område, kan denne forårsake store skader.

Sauer med e-bjeller

Uttak av rovdyr før beitesesongen gjør at flere sauer får gå i fred i sommer.

Foto: Findmysheep

– Veldig fornøyd med tallene så langt

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag, Bjørn Magnus Tordhol, synes det ser lovende ut for sesongen.

– Alt som handler om lave tapstall på beitedyr synes vi er veldig gledelig. Det kan se ut som den «føre var»-holdningen med uttak av dyr før beiteslipp fungerer, og det synes vi er positivt, sier han.

Han er likevel bekymret for jerven.

– Vi får se hva den finner på nå utover august, da det begynner å bli mørkere om nettene og mora skal ut og lære opp ungene sine. Da pleier det å bli en del angrep. Men tallene ser fine ut nå, så vi får tro det går bra videre, sier han.

Hedmark: Mer ulveangrep enn noensinne

Nabofylket Hedmark deler ikke Opplands statistikk med nedgang i antall drepte sau. Det er riktignok færre angrep fra bjørn, men når det gjelder ulv er det verre enn det har vært tidligere.

Til nå har 182 sauer blitt tatt av ulv i Hedmark.

– Det er ikke helt uventet, i og med at bestanden i Skandinavia har økt, og det er ikke tatt ut ulv på svensk side. Vi hadde forventet at vi kom til å få ulver inn i våre områder i sommer, sier leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Jørn Berg.

Ulv skutt i Løten

Denne ulven ble skutt i Løten i april.

Foto: Jørgen Rustad

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND