Stoppet med livsfarlig last

Et vogntog ble stoppet på Husum i Løten i går med nærmere 30 tonn steinblokker som var løse og for dårlig sikret. Transporten kunne ha gjort stor skade, sier Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen.

Et vogntog ble stoppet på Husum med 30 tonn stein som var for dårlig sikret.