Spareprosessen i SI går sin gang

Sykehuset Innlandet må spare, selv om den nye regjeringen vil stoppe nedleggelse av akutt- og fødetilbud.

Spareprosessen som planlagt
Foto: Arne Trolldalen / NRK

Sykehuset Innlandet skal spare 300 millioner kroner de neste årene. I dag var alle avdelingssjefer på samling i Brumunddal for å jobbe fram sparetiltak.

Dette arbeidet ble ikke enklere etter signalene, som i går kveld kom fra den nye regjeringen. Allikevel vil spareprosessen ikke stoppe opp, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree.

– Vi er samstemte på at innsparingene er krevende, så nå må vi finne løsninger på tvers av sykehusene. Det vil fortsatt være et godt faglig tilbud i Sykehuset Innlandet, sier Lang-Ree.

– Ikke enklere

Det er følgende punkt i den politiske plattformen til Høyre og Frp, som flere mener kan låse spareprosessen før den er ordentlig i gang.

  • Stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet.

Fagdirektør Toril Kolås sier dette ikke har gjort det noe enklere, og hun avventer en avklaring.

– Hva som er vårt handlingsrom rundt dette, det regner jeg med vi får mer forklaring på, sier Kolås.

– To allsidige sykehus

En av de radikale sparemodellene er satsing på to allsidige sjukehus i hvert av fylkene.

Innsparingen skal ikke føre til nedleggelser av noen sykehus, og alle skal ha en eller annen for for akuttberedskap. Men endringene det skal jobbes med, blir omfattende og radikale. Noe det er uklarhet om, er hva Høyre og Frp legger i akuttilbud.

– Før vi kan svare på det, må vi vite hva de legger i den setninger, sier Kolås.

– Ikke negativt for hovedsykehus

Administrerende direktør Lang-Ree mener de helsepolitiske signalene fra Høyre og Frp ikke er negative for planene om et felles sjukehus for Hedmark og Oppland.

– Jeg kan ikke se at det vil påvirke våre langsiktige planer, det som ligger i denne plattformen. Det skal utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan, da får man sett våre utfordringer på et nasjonalt plan, og det tror jeg er positivt, sier sykehusdirektøren.

Han er ikke enig med ordfører i Kongsvinger, Øystein Østgård, som sier til Glåmdalen i dag at Sykehuset Innlandet nå bare kan glemme opprettelse av den politiske referansegruppen, som skal se på sykehusbalansen mellom Hedmark og Oppland.

– Dersom et hovedsykehus kommer i Hedmark, og man opprettholder Kongsvinger og Tynset, så blir ikke den ubalansen løst gjennom plattformen fra regjeringen, så en slik gruppe er viktig for oss, sier Lang-Ree.