Alle skal få si sitt om sykehus

Folk fra både kommuner, fylkeskommuner og regionråd skal få si sitt før Sykehuset Innlandet avgjør hva som skal bli igjen av sykehus og medisinske sentra når storsykehuset blir bygd.

Styremøte i Sykehuset Innlandet

Styret i Sykehuset Innlandet i møte 3. oktober 2013.

Foto: NRK

Videreføring av planene for et storsykehus står høyt på sakskartet når styret i Sykehuset Innlandet møtes i Brumunddal i dag.

Først og fremst er det prosessen videre som nå skal vedtas. Men i tillegg foreslår direktør Morten Lang-Ree at delplanene for habilitering og rehabilitering, prehospitale tjenester og psykisk helsevern og rus blir godkjent av styret, som deler av utviklingsplana for Sykehuset Innlandet.

Fjellregionen utsatt

Lang-Ree ble også pålagt å legge fram en rapport i dag om framtida for sykehusa i Fjellregionen, det vil si Tynset og Røros. Sykehusdirektøren har hatt møte med St Olavs Hospital om saka. Målet er samtidige og likelydende vedtak. Det betyr at rapporten ikke blir lagt fram før i styremøtet 29. oktober.

Men et av hovedspørsmåla for i det hele tatt å komme i mål med planene om et storsykehus ved Mjøsbrua, er å klare å få til et bindende vedtak om hva som skal skje med dagens sykehus.

Protester fra Oppland

Mulighetene for at både sykehuset i Kongsvinger og på Tynset fikk bestå omtrent som i dag, samtidig som også sykehuset i Elverum fikk leve videre med begrensede funksjoner, førte til omfattende protester i Oppland.

Om storsykehuset da ble lagt til østsida av Mjøsbrua, risikerte Oppland å bli helt uten somatiske sykehus, mens Hedmark sto igjen med flere. Det ville ikke opplendingene finne seg i.

Morten Lang-Ree, direktør Sykehuset Innlandet

Direktør Morten Lang-Ree vil opprette ei bredt sammensatt referansegruppe for å finne ut hvilke sykehus som skal bestå.

Foto: Bjørn Opsahl

Dermed påla styret direktøren å sette i gang en ny utredning, «med utgangspunkt i visjonen om likeverdige helsetjenester», som det heter i vedtaket.

Bredt sammensatt gruppe

Nå foreslår Lang-Ree å opprette ei referansegruppe til å komme med råd om hvilke sykehus og lokalmedisinske sentra vi skal ha i Hedmark og Oppland når storsykehuset engang blir en realitet. Og det skal bli en bredt sammensatt gruppe, med folk fra begge fylkeskommuner, fra tre regionråd i Oppland, fra to regionråd i Hedmark, samt en eller to fra kommunene i Mjøsregionen.

– Referansegruppas sammensetning og størrelse kan også utvides ved behov, skriver Morten Lang-Ree. Gruppa skal ikke fatte vedtak, men komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandet.

Intern prosjektgruppe

Ei intern prosjektgruppe i Sykehuset Innlandet skal ta imot deres råd og innspill, og stå for utredningsarbeidet, før styret en eller annen gang neste år kan fatte et vedtak. Hvorvidt det er forventet at referansegruppa skal være i stand til å legge fram et enstemmig forslag, sier direktøren ingenting om.

NRK Hedmark og Oppland streamer fra styremøtet på sin nettside fra torsdag 03.10 klokka 10.