Vil komme parkeringssnyltere til livs med sms

Ofte okkuperes parkeringsplassene på jernbanestasjonene av folk som ikke er pendlere. Nå gjør Jernbaneverket noe med problemet i Kongsvinger, Gjøvik og Gran.

Gjøvik stasjon

SMS FOR Å PARKERE: Gjøvikbanen får også egen parkeringsordning for pendlere.

Foto: Jorun Vang

– Dette er å ta vare på gode kunder, sier en fornøyd leder i Mjøsen pendlerforening, Jan Riddervold.

Faste togpendlere kan ofte ha problemer med å finne ledige parkeringsplasser ved stasjonene. Noe som bidrar til dette problemet er såkalt «fremmedparkering», at bilister som ikke skal reise med toget parkerer ved stasjonen. Det er dette Jernbaneverket nå vil bekjempe.

Sms-oblat

Fra før er det innført sms-parkering ved en rekke stasjoner på Østlandet. Nå får også stasjonene i Kongsvinger, på Gjøvik og Gran denne ordningen. Tellinger og registrering av bruken av parkeringsplasser viser nemlig at parkeringsplassene ved nettopp disse stasjonene okkuperes av andre enn togpendlere, forteller Jernbaneverket.

Gjøvik og Gran er de første på Gjøvikbanen som får ordningen.

Systemet baserer seg på en kopling mellom parkeringsoblaten og kundens periodebillett/kundenummer. De som da ikke har periodebillett får ikke brukt oblatplassene. De som skal reise med enkeltbillett kan parkere på ordinære plasser.

– Vi ønsker å prioritere de som faktisk reiser med toget, sier prosjektleder Reidun Kvitberg Gulliksen i Jernbaneverket.

Kongsvinger stasjon

KONGSVINGERBANEN: Kongsvinger stasjon får også sms-ordningen. Fra før har Sørumsand stasjon denne ordningen på Kongsvingerbanen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Hun får støtte av pendlerne. Jan Riddervold i Mjøsen Pendlerforening sier at det til nå har vært et rot uten like. De har hatt problemer med å finne parkeringsplasser. Og når man er avhengig av å rekke toget for å komme seg på jobb, har man ikke mye tid til å lete etter et sted å parkere.

– Dette er et godt tilbud til de som er trofaste mot toget og som fra før legger igjen en del penger i systemet, legger han til.

Andre reisende

Riddervold er samtidig spent på hvordan dette kommer til å fungere med tanke på dem som ikke pendler.

– Det er en balansegang mellom hvor mange plasser pendlerne skal ha, og hvor mange de andre reisende skal ha, sier han og trekker fram Lillehammer stasjon der det er for mange plasser avsatt til pendlere i forhold til hvor mange som pendler.

– Da får jo de andre reisende lide, sier Riddervold og håper at man finner en balansegang, samtidig som man får bukt med dem som parkerer uten å skulle reise med tog i det hele tatt.

Ordningen tas i bruk ved Kongsvinger stasjon fra mandag 18. mai, mens Gjøvik og Gran følger etter mandag 1. juni.