Skogbrann i Sel

Dovrebanen er stengt mellom Sel og Brennhaug i Gudbrandsdalen på grunn av en skogbrann. Brannen skal være på vestsida av Gudbrandsdalslågen. Det skal være endel vind i området.