Skarnes VGS foreslås nedlagt

  • Reagerer på skolenedleggelse

    Elevrådsleder Malin Natland Førde synes det er trist at Skarnes Videregående skole foreslås nedlagt. Hun sier at mange elever vil få lang skolevei til Kongsvinger i stedet, og at det kan bli vanskeligere å føle samhørighet på en storskole.

    Elevrådsleder Malin Natland Førde.
    Foto: Knut Røsrud / NRK
  • Bare Skarnes legges ned

    Fylkesrådet i Hedmark går inn for å legge ned Skarnes videregående skole fra 2020. Elevene blir overført til Sentrum og Øvrebyen videregående skoler i Kongsvinger. Det betyr at andre skoler som var utsatt for nedleggelse som Storhamar videregående skole, Midt Østerdal Vidergående på Koppang og Trysil Videregående opprettholdes.