NRK Meny
Normal

Skadet en annen i påstått selvmordsforsøk – frifunnet i retten

En mann fra Vestoppland er frikjent for at han bevisst skadet en annen person i det påtalemyndigheten mente var et selvmordsforsøk.

Gjøvik tingrett

Dommen frikjenner den tiltalte på det mest alvorlige punktet: brudd på straffeloven. Ettersom han ikke dømmes for grov uaktsomhet så får ikke personen han kolliderte med, erstatning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Ulykken skjedde i mai i fjor. Mannen kjørte på en fylkesvei og kolliderte med en møtende personbil, tilsynelatende i et forsøk på å ta sitt eget liv. Han overlevde med flere brudd i det ene beinet.

Føreren av bilen han kolliderte med, fikk lårbensbrudd som måtte opereres. Begge kjøretøyene ble totalskadet.

Mannen ble tiltalt for brudd på både straffeloven og vegtrafikkloven.

Dommen frikjenner den tiltalte på det mest alvorlige punktet: brudd på straffeloven. Ettersom han ikke dømmes for grov uaktsomhet så får ikke personen han kolliderte med, erstatning.

– Gjorde det ikke med vilje

Tiltalte forklarte i retten at han hadde psykiske problemer, at han var medisinert og at han ikke forårsaket ulykken med vilje.

Videre fortalte han at det hadde hendt at han hadde hatt selvmordstanker i forbindelse med bilkjøring, men da var det tanker om å kjøre i grøfta, mot et tre eller ut i vann. Han ville ikke skade noen.

Den fornærmede i saken som kjørte den andre bilen, fortalte at tiltalte hadde "vrengt bilen over" da det var høyst 50 meter mellom bilene og hadde blendet ham med billyset. På stedet var det skumt, litt overskyet og asfalten var tørr.

"Adskillig tvil" om forsettlig handling

Retten mener det er "adskillig tvil" om kollisjonen var en forsettlig handling.

Derfor ble mannen frifunnet for brudd på straffeloven. Aktor hadde lagt ned påstand om at tiltalte ble dømt til fengsel i sju måneder hvorav tre måneder betinget.

I punktet hvor mannen var tiltalt for brudd på vegtrafikkloven la retten vekt på at tiltalte ikke tok tilstrekkelig hensyn til sin egen situasjon som sjåfør og ikke var tilstrekkelig oppmerksom på veien og trafikken. Derfor ble han funnet skyldig for overtredelse av vegtrafikkloven. For dette ble han dømt til 21 dagers fengsel med prøvetid på to år og tap av førerkortet i seks måneder.

Frifunnet for erstatning

Tiltalte ble også frifunnet for krav om oppreisning og erstatning.

– Påtalemyndigheten mente det var en forsettlig handling, men registrerer at retten har en annen oppfatning og tar rettens bevisvurdering til etterretning, sier aktor i saken, politiadvokat Julie Dalsveen i Vestoppland politidistrikt, til NRK.

Tiltalte erkjente seg ikke skyldig i retten. Det er uavklart om dommen vil bli anket.

Det er svært sjelden at personer stilles for retten etter forsøk på å ta sitt eget liv selv om andre blir skadet i forsøket. Ett lignende tilfelle for sju år siden i Frostating lagmannsrett endte med en dom om samfunnsstraff.