Regjeringa vil satse på HV

I regjeringas forslag til Statsbudsjett ligger det inne en styrking av Heimevernet. Mye av satsinga gjøres på Terningmoen i Elverum.

Terningmoen.

NYE BYGG: Det vil være behov for nye bygg på Terningmoen dersom den nasjonale territorielle kommandoen for HV blir lagt dit.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Vi skal styrke den operative evnen vår, sier oberstløyntnant Nils Arne Skaret, som er kommunikasjonssjef i Heimevernet.

Regjeringa har foreslått å bruke hele 1245 millioner kroner på Heimevernet i 2017. I forslaget som gjelder Hedmark foreslår regjeringa å styrke HV med 58 millioner kroner i 2017.

– Vi skal legge mer materiell på lager og vi skal bedre logistikkberedskapen vår. Slik skal vi øke vår operative evne i hele landet, sier Skaret.

Leder HV i krig og i fred

Generalinspektøren for Heimevernet skifter navn til Sjef Heimevernet. Han skal ha det fulle og hele ansvaret for Heimevernet både i krig og fred og har sin stab på Terningmoen. Forslaget er i tråd med langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt fram tidligere i år.

– Vår general får et helhetlig ansvar for Heimevernet. Det betyr ansvar for utdanning og materiell, samt ledelse i både fred, krise og krig, sier Skaret.

Dersom forslaget blir vedtatt har Heimevernet selv ytret ønske om å styrke staben på Terningmoen med 14 nye stillinger. Det vil også bli behov for nye bygg.

– En slik nasjonal territoriell kommando vil ha behov for moderne bygg, med moderne kommunikasjonsutstyr, så i så fall blir det bygging på Terningmoen, sier oberstløyntnanten.