Mangler verger for unge asylsøkere: – Det er en utfordrende situasjon

GJØVIK (NRK): Den store tilstrømningen av flyktninger gjør at staten nå mangler representanter og verger for mange av de unge asylsøkerne.

Jorun Rognstad Sørum og gutten hun er verge for

VERGE: Jorun Rognstad Sørum er verge for afghanske «Wofa», som kom til Norge som ung, enslig asylsøker. – Hun er som en mor for meg, sier gutten.

Foto: Arne Sørenes / NRK

«Wofa» er ung enslig asylsøker, og vil være anonym. Han har nylig kommet fra Afghanistan og kan ikke få fullrost kontakten sin med representanten sin, Jorun Rognstad Sørum fra Gjøvik.

– Hun er som en mor for meg. Hun hjelper meg med alt og er veldig viktig for meg, sier «Wofa».

Alle mindreårige asylsøkere har rett på representant

UTFORDRENDE: Når mange kommer til landet, øker behovet for voskenpersoner som kan hjelpe.

UTFORDRENDE: Når mange kommer til landet, øker behovet for voksenpersoner som kan hjelpe, sier underdirektør Ingrid Renolen hos Fylkesmannen i Oppland.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Alle mindreårige som kommer til landet har i utgangspunktet rett til å få en representant. Denne personen representerer asylsøkeren i all saksbehandling med norske myndigheter. Får asylsøkeren opphold i Norge, har vedkommende krav på en verge.

Hver uke opprettes det nå nye mottak her i landet. Mange som kommer er mindreårige. Dette betyr at det er svært stort behov for både representanter og verger.

– Det er en ekstra utfordrende situasjon for øyeblikket, sier underdirektør Ingrid Renolen hos Fylkesmannen i Oppland.

Hun påpeker også at retten hver asylsøker har til å få noen til å representere seg, setter store krav til representant- og vergeordningen.

Kvinne og ung asylsøker går i korridor, begge setter seg, diverse bilder av dem, bilder hos fylkesmannen på kontor, intervjuer

MANGE GODORD: 'Wofa' har mye godt å si om Jorun Rognstad Sørum. Se tv-saken fra Østnytt.

– Veldig givende arbeid

Rognstad Sørum er opptatt av at de fleste har flyktet i flere måneder, og har en vanskelig forhistorie.

– De trenger oss veldig. De har behov for en voksen person når de ikke lenger har en mamma eller en pappa rundt seg, sier hun.

Verger får mellom 2000 og 10 000 kroner i godtgjørelse, avhengig av hvor omfattende oppdraget er.

Jorun selv sier grunnen til at hun har meldt seg som verge er at arbeidet er veldig givende.

– De trenger en voksenperson som kan være der for dem, sier hun.