Passerte rødt lys 468 ganger

Norske lokførere kjørte forbi rødt lys og andre stoppsignal 468 ganger i fjor. Ifølge Jernbaneverket var de fleste hendelsene udramatiske.

Trøtte lokførere dupper av på jobben
Foto: Knut Falch / Scanpix

Bare i 62 tilfeller skyldes nemlig passeringene feil som kunne relateres til lokførerne.

- Mange saker gjelder for eksempel feilberegning av hastigheten slik at toget sklir noen meter forbi rødt lys og dermed utløser det automatiske togstanssystemet, sier informasjonsjsef Sindre Ånonsen i Jernbaneverket til NRK.

Bare i svært får tilfeller var lokførerne uoppmerksomme, sier han.

Søvnproblemer

Søvnproblemer hos lokførere utgjør imidlerid en risikofaktor for ulykker. Verneombud for NSBs lokførerne på Hamar og Dombås, Per Martinsen, sier han selv har opplevd å duppe av på jobben.

Martinsen opplyser at tilfeller med såkalt mikrosøvn ikke er uvanlig hos førerne. Han kjenner selv til situasjoner som kunne ha blitt farlige, men der sikkerhetssystemet automatisk togstans (ATS) er blitt aktivert og situasjonen avverget.

Ifølge en fersk rapport fra det danske Arbeidsmiljøinstituttet medfører uregelmessige arbeidstider og en monoton arbeidssitasjon at lokførere kan få søvnproblemer.

- Ikke dokumentasjon på ulykker

Forbundsleder Øystein Aslaksen i Norsk Lokomotivmannsforbund er kjent med resultatene i den danske rapporten. Han sier likevel at det ikke finnes dokumentasjon på at trøtthet hos lokførere har vært årsak til ulykker i Norge.

- Men det er et problem som en må tas på alvor. Vi prøver gjennom avtaleverk å legge begrensninger på nattarbeid og kjøretid. Men det er en utfordring i forhold til jernbaneselskapene, sier Aslaksen. 

Den danske rapporten er en såkalt litteraturstudie der forskerne har samlet all kjent vitenskapelig dokumentasjon som har relevans for lokførere og søvnproblematikk. Ifølge de danske ekspertene bør lokførere få enda mer innflytelse på egen arbeidstid og vaktordninger. Jernbaneselskapene bør også i størst mulig grad unngå at førerne må overnatte borte fra hjemmet mellom skiftene sine.

Farlig å jobbe om natten

Overlege Bo Veiersted ved Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at redusert søvn og trøtthet på jobb er en viktig risikofaktor for lokførerne.

- De er absolutt en av de gruppene som har et stort ansvar hvilende på sine skuldre og må være oppmerksomme til en hver tid, sier han.

Veiersted advarer særlig mot jobbing på natten som statistisk sett er langt farligere enn jobbing resten av døgnet.

- Det er en stor overhyppighet av ulykker om natten, og jo flere nattvakter man har etter hverandre jo sterkere er risikoen for ulykker, sier han til NRK