Øygard fornøyd med ankesaken

Rune Øygard er fornøyd med behandlingen han har fått i Eidsivating lagmannsrett. I dag starter prosedyrene i ankesaken mot ham.

Øygard

– Det har vært tøffe fire uker for ham, men han opplever at han har fått frem flere forhold som han føler er viktig. Han var ikke så fornøyd med tingrettens behandling. Men nå føler han at alt har kommet frem, sier Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Etter fire uker med bevisførsel og totalt 47 vitner, er det denne femte uka i lagmannsretten klart for prosedyrer. Her skal forsvarer Mette Yvonne Larsen og aktor Thorbjørn Klundseter holde sine avslutningsforedrag før juryen trekker seg tilbake for å avgi kjennelse.

Oppfølgingsspørsmål

Men først i dag må både Rune Øygard og den fornærmede jenta tilbake i vitneboksen. Både lagdommerne og juryen ønsker å stille de to oppfølgingsspørsmål etter at de har fått lagt frem mange nye bevis og hørt flere nye vitner.

Både medlemmer av juryen og lagdommerne har gitt uttrykk for at de har mange konkrete spørsmål. Også forsvarer Mette Yvonne Larsen, og trolig også både aktor Thorbjørn Klundseter og bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal, vil bruke muligheten til å få stilt avsluttende spørsmål.

Men i retten før pinsehelga sa rettens leder, lagdommer Ørnulf Røhnebæk, at det kun skal stilles korte, konkrete spørsmål.

– Det skal ikke være nye forklaringer, sa han.

– Fokuser på det vesentlige

Etter denne spørretimen, som lagmannen har beregnet til å ta ca. en time, skal både aktor og forsvarer holde sine prosedyrer.

Onsdag morgen blir det etter planen rettsbelæring, hvor Ørnulf Røhnebæk skal forklare den 10 menn og kvinner store juryen bestående av lekfolk hva de bør legge vekt på når de skal vurdere skyldspørsmålet – og hva som ikke er vesentlig.

Det er også aktor Thorbjørn Klundseter opptatt av.

– Det er viktig å skille det vesentlige fra det uvesentlige, sier Klundseter – som tenker på de mange karaktervitnene som den siste uka har støttet Øygard i retten.

Øygard fornøyd

Rune Øygard selv er fornøyd med behandlingen han har fått i lagmannsretten.

– Det har vært tøffe fire uker for ham, men han opplever at han har fått frem flere forhold som han føler er viktig. Han var ikke så fornøyd med tingrettens behandling. Men nå føler han at alt har kommet frem, sier hans forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Troverdighet

Både hun og bistandsadvokaten mener at troverdighet er stikkordet når juryen skal vurdere skyldspørsmålet.

– De må fokusere på jentas forklaring, og om de er sikker på om jenta snakker sant, sier forsvarer Larsen.

– Juryen må se troverdigheten til tiltalte og fornærmede opp mot bevisene som finnes, som skypeloggen og de fremlagte tekstmeldingene, sier bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal.

Sliten jente

Den fornærmede jenta har fulgt hele rettssaken, stort sett hele tiden med sine foreldre ved siden av seg - og i mange dager også med kjæresten på tilhørerbenken. Nå er hun sliten.

– Det har vært noen lange og tunge dager. Selvsagt er hun sliten, sier bistandsadvokaten hennes.