Overgrepssikta løslates

50-åringen fra Hedmark som er siktet for seksuelle overgrep mot unge gutter, løslates etter 10 uker i varetekt.

Lagmannsretten gikk inn for løslatelse i dag, etter anke fra mannens forsvarer.

Politiet mente det ville være støtende for allmennheten hvis han ble løslatt og fikk tingretten med på 8 nye uker i varetekt.

Lagmannsretten finner ikke at dette er sterk nok grunn til videre fengsling. I kjennelsen legger retten vekt på at det er flere år siden de alvorligste overgrepene skal ha funnet sted, og at de fornærmede ikke vil ha grunn til å føle seg utrygge dersom mannen nå løslates.

- Tilfreds så langt

Mannens forsvarer, Jan Aaltvedt, sier avgjørelsen er riktig og at han er tilfreds så langt. Men han understreker overfor NRK at klienten hans ikke har tilstått de straffbare forholdene.

- Neste skritt er å iverksette etterforskning for å tilbakevise at det er grunnlag for mistake, slik at saken blir henlagt.