Omkom etter kollisjon med vogntog

Nødetatene er på plass etter en trafikkulykke som har skjedd på E6 mellom Vingnes og Vingrom i Oppland. En kvinne i 40-åra er bekreftet omkommet.

Dødsulykke E6

Et vogntog sperrer E6 etter en kollisjon mandag morgen. En kvinne døde i kollisjonen.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Mandag morgen oppstod det en alvorlig trafikkulykke på E6 mellom Vingnes og Vingrom i Oppland. En kvinne i 40-åra fra lokalområdet døde i ulykken.

– Ifølge vitner kolliderte vogntoget med en personbil som kom over i feil kjørefelt. Det var en person i personbilen og denne er bekreftet omkommet. Vogntogsjåføren behandles for lettere skader, sier operasjonsleder i politiet, Hågen Løvseth.

Den kvinnelige vogntogsjåføren er i starten av 20-åra og fra Hedmark. Hun får nå behandling av det lokale kristeteamet.

– Greie kjøreforhold

Vogntoget ble stående på tvers over veien etter kollisjonen. Politiet jobber nå med å finne ut av hva som skjedde.

– Kjøreforholdene var greie, asfalten var våt, men den var ikke isbelagt. Vi har en kriminaltekniker som sikrer spor. Vi gjør også vitneavhør på stedet. Det er en oppryddingsjobb og vi jobber med å fjerne begge kjøretøyene, sier Magnus Danielsen, innsatsleder i politiet på ulykkesstedet.

Stengt E6 i lang tid

Alle nødetater er på plass på stedet. Det jobbes nå med å legge om trafikken i en omkjøring og Statens vegvesen er i ferd med å salte og strø den nye vegtraseen. Det varsles at det kan ta lang tid før E6 åpnes for trafikk igjen.

– Trafikken står, men vi jobber med å åpne veien i en parallellvei som går ved siden av E6, sier politiet.