Radioaktiviteten øker i sau på fjellbeite

Etter at radioaktiviteten i beitedyr har sunket jevnt de siste par årene har oppblomstring av sopp i fjellet ført til en kraftig økning av becquerelverdiene hos sau og lam på Dovrefjell.

Sau

FIRE UKERS NEDFÔRING: Prøver som Mattilsynet har gjort av beitende sau på Dovrefjell viser at sauene må fôres ned i fire uker på grunn av økte becquerelverdier i kjøttet.

Foto: Lien / SCANPIX

Sau på beite

FORTSATT RADIOAKTIVE BEITEDYR: Flere steder i landet får norske beitedyr fortsatt i seg radioaktivitet når de er ute på beite.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det er avisa GD som skriver at radioaktiviteten i sau og lam som har gått på sommerbeite på Dovrefjell har økt kraftig i år.

Det viser målinger som Mattilsynet har gjort av dyrene som tilhører beitelaget på Fokstugu.

– Det er for tidlig å konkludere. Men vi har gjort målinger som tilsier at sauebønder i utsatte områder trolig må belage seg på flere ukers nedfôring, sier Hans Schwenke, tilsynsveterinær i Mattilsynet for Nord-Gudbrandsdal til GD.

Senest i fjor ble beiteområdene på Dovrefjell frigitt, men nå kommer trolig restriksjonene om nedfôring av beitedyr før slakting tilbake igjen.

Mye sopp gir økte becquerelverdier

Det er det gode soppåret, med oppblomstring av sopp i fjellet, som har ført til den økte radioaktiviteten av beitedyr i området.

Norge var et av de hardest rammede landene etter ulykken ved kjernekraftverket Tsjernobyl i Ukraina for 28 år siden. Etter en av atomreaktorene eksploderte falt store mengder radioaktivt materiale ned over sørlige deler av Nordland, Nord-Trøndelag og fjellstrøk i Sør-Norge.

Det radioaktive stoffet cesium-137 har en halveringstid på 30 år og finnes derfor fortsatt i jorda. Flere sopparter tar opp mye av det radioaktive cesiumet fra jorda.

De økte becquerelverdiene som har blitt målt hos sau på Dovrefjell skyldes mye sopp ifølge Mattilsynet.

– Det kommer ikke som noen overraskelse på oss. Vi vet at når vi får en oppblomstring av sopp, slik vi har hatt i høst, så øker becquerelverdiene i kjøttet, sier Schwenke til GD.

Tsjernobyl

RADIOAKTIVT NEDFALL ETTER ULYKKEN: Store mengder radioaktivt materiale falt ned over fjellområdene i midt- og øst-Norge etter en av atomreaktorene ved kjernekraftverket Tsjernobyl eksploderte den 26. april 1986.

Foto: ALEKSANDER NORDAHL / Scanpix

Må gi påbud om nedforing

Både rein, kyr og sau overvåkes for radioaktivitet. De siste årene har radioaktiviteten i lammekjøtt fra de utsatte områdene i Oppland vært fallende, slik at bøndene har sluppet arbeidet med nedfôring av dyra.

Mattilsynet har en grense på 600 becquerel før de pålegger bønder å fôre ned dyrene. Målingene hos noen av dyrene på Dovrefjell var langt over denne verdien.

– Mandag målte vi tretten lam og fem voksne sauer ved beitelaget ved Fokstugu. Dyrene ligger noenlunde jevnt på ca. 2100 becquerel. Det tilsier 3–4 ukers nedfôring, sier Schwenke til GD.

Fra 2003 til 2012 måtte over 167.000 norske beitedyr på slik nedforing, og 17 millioner kroner ble utbetalt i erstatning fra Landbruksdirektoratet.

80 prosent av beitedyrene må måles

For å få et bedre bilde over situasjonen vil Mattilsynet gjøre målinger i de besetningene som skal ned igjen fra fjellet. Minst 80 prosent av dyrene skal måles.

Ifølge Schwenke vil været være avgjørende for om radioaktiviteten vil fortsette å øke framover.

– Dersom vi får et par skikkelige frostnetter så ville soppen forsvinne. Det vil redusere faren for at radioaktiviteten skal øke ytterligere, sier Schwenke til GD.

Men dersom frosten uteblir kan radioaktiviteten hos beitedyrene øke. Det vil bety at beitedyrene må settes på en lengre nedfôring.