– Hva er det vi lærer våre barn?

Bruken av sovemedisin og midler mot angst og depresjon blant ungdom har økt med nær en tredjedel i løpet av de siste fem årene. Nå roper ekspertene varsko.

Flere unge bruker sovemedisin

Stadig flere ungdommer får utskrevet sovemedisin av legen.

Foto: Frode Meskau / NRK

Sovepiller

Bruken av sovemedisin bland ungdom øker betraktelig.

Foto: Frode Meskau / NRK

Stadig flere tenåringer får utskrevet resept på sovemedisiner og midler mot angst og depresjon.

En undersøkelse gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Nasjonalt folkehelseinstitutt om medikamentbruk blant 15- og 16-åringer i Norge, viser at antallet som fikk utskrevet sovemedisin og midler mot angst og depresjon har økt fra vel 2000 i 2006 til nesten 3000 i 2011.

Disse ungdommene kan tape hele sitt liv hvis dette ikke blir tatt tak i.

Torodd Olafsen, tidligere pillemisbruker

Får varige rutiner på medikamentbruk

Anne Kjersti Myhrene Steffenak er stipendiat ved Høgskolen i Hedmark, og vært med på utføre undersøkelsen om medikamentbruk blant tenåringer. Hun sier utviklingen er bekymringsfull.

Anne Kjersti Myhrene Steffenak

Stipendiat Anne Kjersti Myhrene Steffenak er bekymret

Foto: Frode Meskau / NRK

– Dette med å lage seg rutiner på å bruke medikamenter som løsningen på mentale og psykiske problemer synes jeg er betenkelig, sier Steffenak.

Det er bruken av Melatonin, som er en sovemedisin, som øker mest blant ungdom, og 15-16-åringer får utskrevet voksne doser over lang tid.

– Det er skummelt at ungdom, som er i full utvikling både fysisk og psykisk, får utskrevet et hormonpreparat vi vet forholdsvis lite om, påpeker Steffenak.

Vanedannende medisiner

Odd Auglænd

Odd Auglænd ved Sykehuset Innlandet sier fastlegene må se faresignalene

Foto: Frode Meskau / NRK

Det er ikke bare økt bruk av medikamenter bland ungdom som er bekymringsfullt.

Nesten hver fjerde ungdom som fikk utskrevet midler mot angst og depresjon, brukte fremdeles samme preparatene fire år senere.

– Flere av medisinene i studien er klart vanedannende, sier Odd Auglænd, assisterende direktør for psykisk helse ved Sykehuset Innlandet.

Han påpeker også at manglende oppfølging av ungdom som for foreskrevet sovemedisin og antidepressiva betyr en fare for at de kan bli solgt videre til andre som ikke skal ha dem.

– Fastlegene må være oppmerksomme på dette faresignalet, og ha dette i bakhodet i behandlingen av sine pasienter, sier Auglænd.

– Taper verdifulle år av livet

Torodd Olafsen

Tidligere pillemisbruker Torodd Olafsen sier barn får feil signaler.

Foto: Frode Meskau / NRK

Torodd Olafsen mener den økte medikamentbruken er et faresignal i forhold til unges holdninger til bruk av potensielt vanedannende medisiner.

– Jeg tenker litt på hva det er vi egentlig lærer våre barn?

Olafsen har selv vært pilleavhengig. Han fikk problemer etter en trafikkulykke, hvor han fikk en sovepille på sjukehuset.

- Sovepillene tok fra meg livet mitt

Han sier medikamentene er en kjapp løsning som ikke tar tak i det som er det egentlige problemet. I stedet for å løse disse problemene frykter han at medisinbruken kan gi ungdommene atskillig større problemer på sikt.

– Her er det mange ungdommer som kan stå i fare for å falle ut av skolen eller arbeidslivet. Noen havner kanskje innenfor psykiatrien eller utvikler rusproblemer og taper verdifulle år av sitt liv.

SE VIDEO:

Flere og flere helt unge får sovemedisin og midler mot angst og depresjon av legen sin. Mange 15-16 -åringer går på store doser medisin over lang tid. Det viser en studie ved Høgskolen i Hedmark.

Flere unge bruker sovemedisin, viser ny forskning