NRK Meny
Normal

Ny kontroll: Nordiske vogntog har dårligere dekk enn øst-europeiske

MAGNOR (NRK): Østeuropeiske trailersjåfører har skjerpet seg. Nå er det de nordiske sjåførene som kjører rundt på de dårligste dekkene.

800 HAR BLITT STOPPA: 15 prosent ble ilagt kjøreforbud

BEDRE ENN FØR: Likevel har over 100 vogntog fått kjøreforbud på svenskegrensa denne uka.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Denne uka har Vegvesenet gjennomført to storkontroller ved svenskegrensa. Vel 800 vogntog er kontrollert, og av disse er det de østeuropeiske som har best dekk.

Bra dekk, uerfarne sjåfører

– Hvor bruker du å oppbevare kjettingene, spør vegkontrollør Jørn Erik Smørbøl.

UT MED KJETTINGENE: Fredrick Granfors fra Finland hadde nok kjettinger i bilen.

UT MED KJETTINGENE: Fredrick Granfors fra Finland hadde nok kjettinger i bilen.

Foto: Sondre Bøkestad Teigen / NRK

MÅTTE BYTTE DEKK: Vogntogsjåfør Fredrick Granfors fra Finland

MÅTTE BYTTE DEKK: Vogntogsjåfør Fredrick Granfors fra Finland.

Foto: Knut Røsrud / NRK
– Det vet jag inte, jag har aldri benyttat kjettingar, svarer trailersjåfør Fredrick Granfors fra Finland.

Han forteller at han bare bruker å kjøre til Oslo langs E6, og at han på den strekningen ikke har hatt bruk for sånt. Denne gangen skal han riktignok kjøre til Dokka, men dit kjører han ikke vanligvis.

Granfors hadde nok kjettinger i bilen, men to av dekkene var for dårlige og de måtte han bytte før han fikk kjøre videre.

I kontrollen denne uka har vegmyndighetene hatt spesielt fokus på mønsterdybde på dekk. Men de har også sjekket om dekket er merket for å kunne benyttes vinterstid. Riktig merking er ikke alltid på plass, og da må sjåførene bytte dekk. I tillegg vanker det 750 kroner i gebyr.

KONTROLL: Omlag 100 vogntog har fått midlertidig kjøreforbud.

KONTROLL: Om lag 100 vogntog har fått midlertidig kjøreforbud.

Foto: Sondre Bøkestad Teigen / NRK

Dårlige dekk er dårlig butikk

Å kjøre nye dekk på svenskegrensa er betydelig dyrere enn å kjøpe nye dekk i Øst-Europa. Når sjåfører som har mindre enn 5 mm mønsterdybde også får 750 kroner i gebyr for hvert dekk de må skifte, kan kostnaden bli stor.

Dette kan være en av grunnene til at østeuropeiske vogntog har betydelig bedre dekk nå sammenlignet med tidligere. Under en kontroll for to år siden ble nemlig halvparten av alle vogntog som ble stoppet ilagt kjøreforbud. Denne gangen er det lagt ned kjøreforbud på om lag 15 prosent.

ANSVARLIG: Utekontrolleder Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen.

ANSVARLIG: Utekontrolleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er en positiv utvikling, sier Geir Thomas Finstad, utekontrolleder i Statens vegvesen i Hedmark.

De som får kjøreforbud nå har stort sett mangelfull merking. Det skal stå M+S på dekket, og det er en indikasjon på at dekket er laget for å kunne brukes på vinterføre.

– Trafikksikkerheten må stå i fokus, og gode dekk er viktig for sikker ferdsel, sier Finstad.

Fredrick Granfors ble overrasket over at han måtte bytte dekk, han trodde de var bra nok.

– Det blir sjefen som måste betala, avslutter finnen.