NRK Meny
Normal

Tillitsvalgt på Nortura: – Vi vil kjempe for arbeidsplassene våre

De ansatte på Nortura Lillehammer vil jobbe for fabrikkens framtid. Nortura vil utrede om de skal flytte anlegget, noe som kan bety at 100 ansatte mister jobben.

Styret i Nortura, vurderer å legge ned virksomheten på Lillehammer. Nortura Lillehammer har rundt 130 ansatte, som nå går en uviss fremtid i møte.

110 årsverk blir borte, hvis Nortura legger ned på Lillehammer.

Foreløpig tar fabrikksjefen nyheten om at Nortura vil vurdere om de skal flytte anlegget på Lillehammer med ro.

– Dette er et forslag, og ikke noe er vedtatt. Det er heller ikke uventet etter at det ble bestemt at deler av produksjonen vår blir flyttet til Østfold. Nå må vi bevise at vi er en fabrikk som driver lønnsomt, sier fabrikksjef Trond Andersen til NRK.

Truet for tredje gang

Dette er tredje gangen fabrikken er i fare for å bli nedlagt siden 1990. Hermod Horten har jobbet på fabrikken siden 1982, og har vært igjennom to mulige nedleggelser. Begge gangene kunne han være med å heise flagget for videre drift.

Nortura, Lillehammer

På Lillehammer produserer Nortura i dag hamburgere, hermetikk, ferdigmat og grillede fjørfeprodukter.

Foto: NRK

Denne gangen er han ikke sikker på hvordan det vil gå, men han mener det er viktig at anlegget viser at det er liv laga på Lillehammer.

– Jeg håper at vi kan være med å påvirke avgjørelsen. Vi håper at vi kan få fram ting som viser at de må fortsette på Lillehammer. Vi må vise at fabrikken er lønnsom, og at de må fortsette driften her, sier fungerende hovedtillitsvalgt, Hermod Horten.

Han forteller at de ansatte var tause da de fikk nyheten i dag.

– Vi vet ikke helt hva vi skal tenke. Det står om mange arbeidsplasser. Vi er positive så lenge det går an, og håper på det beste. Det er ikke et endelig vedtak, så vi må bare jobbe for å beholde arbeidsplassene.

Vil redusere antall fabrikker

Nortura har de siste månedene vurdert hvordan de kan drive mer lønnsomt, og har kartlagt flere alternative modeller for en mer effektiv industristruktur.

– Vi har behov for en industristruktur som flytter Nortura inn i fremtiden. Men industristrukturen vår er kompleks og vi må være sikre på hvilken effekt endringer vil gi, før vi treffer beslutninger. Derfor må vi gå i gang med detaljutredninger av det vi tror er riktig, før vi treffer beslutninger, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg i en pressemelding.

Han mener det er riktig å redusere antall fabrikker, og vil derfor utrede å flytte fabrikken på Lillehammer.

– Vi har bestemt oss for å se litt nærmere på det som foregår på Nortura Lillehammer og vurdere om det kanskje bør flyttes til andre anlegg, sier informasjonssjef i Nortura, Ellen Flø Skagen til NRK.

Nortura Lillehammer produserer i dag hamburgere, hermetikk, ferdigmat og grillede fjørfeprodukter.

Ifølge nortura.no er det 110 årsverk på Lillehammer.

Redusert drift ved Lillehammer

Det er tidligere besluttet at Nortura Hærland i Østfold overtar grilling av kylling fra Lillehammer neste år, noe som betyr en reduksjon av aktiviteten med 40 prosent.

– Det har vært bestemt ganske lenge, og da er det ikke sikkert at det lønner seg å fortsette på Lillehammer. Da kan det være mer lønnsomt å flytte det til for eksempel Rudshøga eller andre anlegg, men vi har ikke konkludert med noe ennå, sier Flø Skagen.

Nortura skal gå grundig igjennom dette før de bestemmer seg for hva de gjør, og det er styret som avgjør dette til slutt. Nortura regner med å være ferdig med utredningen i løpet av 2014.

– Når kyllingproduksjonen forsvinner fra Lillehammer så blir det rett og slett vanskelig å drive lønnsomt med såpass mye av volumet borte, tror vi, men det er det vi skal undersøke nærmere.

Konsernsjefen ønsker å se videre på om småfelinja på Rudshøgda bør flyttes til andre fabrikker. Nortura har allerede bestemt at de legger ned fabrikken i Rendalen.

Otta består

Det var en stund vurdert om fabrikken på Otta skulle legges ned, men det er nå bestemt at den skal bestå.

– Den kommer til å videreføres. Vi gjør ikke noe med det anlegget nå. Alle våre anlegg er til enhver tid under vurdering, fordi verden forandrer seg veldig fort i denne bransjen. Og hva som skjer med våre anlegg om si to, tre eller ti år vet vi ikke, men vi ser ingen grunn til å gå videre med å utrede Otta nå, sier Flø Skagen.