NRK Meny
Normal

Nordre Land på toppen i antall barnevernssaker

Ingen kommuner har flere barnevernssaker i Oppland enn Nordre Land. Over syv prosent av barna i kommunen hadde kontakt med barnevernet i 2016.

Barnevern

KREVENDE: Ingen vet helt hvorfor det er så mange barnevernssaker i Nordre Land. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Vi vet ikke helt hvorfor det er slik, men trolig er noe av årsaken historisk betinget, sier ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land.

I 2015 var 169 barn i Nordre og Søndre Land i barnevernets søkelys. Ett år senere var tallet over 200. Barnevernet hadde enten fått melding om, gjennomført undersøkelser rundt, eller satt i gang tiltak for å skaffe de aktuelle barna en bedre livssituasjon.

Sammenliknet med folketallet er tallene i Landkommunene høyt. Jevnaker og Dovre kommer nærmest. I disse kommunene er ca. seks prosent av barna på barnevernets liste.

Ikke færre ansatte i Land enn andre steder

Totalt er det 10,7 heltidsstillinger i Land barnevernstjeneste. I forhold til folketallet er barnevernsetaten bedre bemanna enn mange andre kommuner. Landkommunene har imidlertid langt flere saker enn andre kommuner i Oppland. Mange er ekstra tunge og komplekse.

– Vi måler det imidlertid ikke på den måten, sier Jorun Ødegårdstuen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oppland. Til det er det for stor forskjell på sakene, mener hun.

Totalt hadde de ansatte ved barnevernskontoret i Land ansvaret for sakene til 16 barn hver i 2015. Det er mer enn ved mange andre barnevernskontor.

– Noen krever lite ressurser, mens andre krever flere medarbeidere over lang tid. Følgelig finnes det ikke noen normtall på hvor mange saker en barnevernsansatt kan ha ansvaret for, opplyser hun.

Ola Tore Dokken og Jorunn Ødegårdstuen

MÅ SVARE: Ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land må svare Jorunn Ødegårdstuen hos Fylkesmannen hvordan de skal løse barnevernssituasjonen i kommunen.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Store forskjeller

Fylkesmennenes tilsyn ved de ulike barnevernskontorene viser store forskjeller fra kommune til kommune, og fra fylke til fylke.

I 2015 ble det sluttført 36 tilsyn i Oppland. Ved 36 prosent av dem ble det funnet ett eller flere lovbrudd. I Hedmark var situasjonen verre. Her ble det sluttført 44 tilsyn og funnet ett eller flere lovbrudd ved 61 prosent av tilsynene. Landsgjennomsnittet var lovbrudd i 41 prosent av tilfellene.

– I løpet av de siste årene har vi økt budsjettet til barnevern med 7,5 millioner kroner. Likevel har vi ikke klart å henge med i forhold til behovet, sier ordfører Ola Tore Dokken.

Dokken ble valgt til ordfører for to år siden etter å ha kjørt hardt på å fjerne eiendomsskatten i løpet av perioden.

– Jeg må innrømme at det har blitt ekstra krevende nå, sier han.

I løpet av 14 dager må han og administrasjonen gi Fylkesmannen svar på hva de vil gjøre med arbeidsforholdene i barnevernsetaten.

Nøkkeltall barnevern i Oppland:

Basert på tall fra 2015

Kommune

Innbyggere

Antall stillinger

Antall saker pr. ansatt

Andel barn på b.v. tiltak

Antall barn på b.v. tiltak

Lesja

2048

2,4

11

4,8%

27

Dovre

2675

4,2

9

6,1%

39

Sel 1)

5812

4,75

15

4,5%

69

Vågå 1)

3640

2,65

9

2,6%

24

Lom 2)

2360

1,8

11

3,3%

20

Skjåk 2)

2202

2

8

3,0%

16

N. Fron

5723

4,5

12

3,7%

54

S. Fron 5)

3163

2,15

20

5,1%

42

Ringebu 5)

4502

3,2

9

2,6%

28

Øyer

5082

5,2

7

2,8%

38

Gausdal

6204

4

13

3,3%

53

Lillehammer

27781

23,6

12

3,9%

284

Gjøvik

30319

20,5

16

3,9%

319

V. Toten

13179

15

12

5,3%

182

Ø. Toten

14887

14

9

3,4%

128

Gran

13707

10,3

13

3,8%

138

Lunner

9080

6,9

13

3,7%

94

Jevnaker

6696

6,6

18

6,6%

118

S. Land 6)

5717

4,9

9

3,4%

49

N. Land 6)

6773

5,7

21

6,9%

120

Etnedal 7)

1351

1,5

7

3,3%

11

S. Aurdal 7)

3026

2

18

4,4%

35

N.Aurdal 7)

6490

5

14

4,1%

68

Ø. Slidre 7)

3248

2

12

2,9%

23

V. Slidre 8)

2114

2,45

13

5,6%

31

Vang 8)

1596

2,45

9

5,5%

21

Kommuner med samme tall samarbeider om barnevernstjeneste.

Kilde SSB og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen.