Nå går alt så mye bedre

Få år etter at den var nedleggingstruet, satses det nå stort på Rørosbanen

Koppang jernbanestasjon rustet opp.
Foto: Njål Svingheim

Torsdag framsto Koppang stasjon i helt ny drakt. Da ble de nye utearealene med plattformer, skysstasjon og jernbanepark åpnet.

- En gave

En gave fra Jernbaneverket til oss som vi knapt kunne ha drømt om, sa ordfører Sigmund Vestad i Stor-Elvdal.

Video Nytt liv på Koppang stasjon

Den gamle stasjonsbyen har gjennomgått en kraftig opprusting det siste året. Nærmere seks millioner kroner er lagt ned i arbeidet som også har gitt Koppang sentrum et kraftig løft.

Assisterende banedirektør Brede Nermoen og ordfører Sigmund Vestad.

Assisterende banedirektør Brede Nermoen holder snora og ordfører Sigmund Vestad klipper over for å markere åpningen av nye Koppang stasjon.

Foto: Njål Svingheim

Det er anlagt ny hovedplattform som er forlenget til 100 meter og 55 centimeters høyde. Samtidig er hele området rundt stasjonen oppgradert med ny parkeringsplass, oppstillingsplasser for buss og taxi og grøntarealer. Stasjonsområdet midt i sentrum er dermed totalt fornyet, og for kort tid siden ble også venterom og selve stasjonsbygningen pusset opp i regi av ROM Eiendom.

Les også: Nytt liv på Koppang stasjon

Rustes opp

Det er ikke så lenge siden Rørosbanen var nedleggingstruet. Ikke minst derfor er ordfører Sigmund Vestad fornøyd med det han ser.

Stasjoner pusses opp, plattformer forlenges og banen får bedre spor.

Tone Vanvikmyr.

Tone Vanvikmyr har vært prosjektleder på Koppang.

Foto: Njål Svingheim

- Dette skjer bare noen år etter at det mest var snakk om at banen hadde en usikker framtid. Nå vil vi jobbe mer for å øke trafikken på banen og kanskje også for traséutbedringer og elektrifisering, sier ordføreren.

Ny gammel-park


Koppang stasjon hadde ved Rørosbanens åpning i 1878 en jernbanepark ved den gamle stasjonsbygningen, en av de eldste offentlige parkene i hele landet. Jernbaneparken på Koppang er et eksempel på Viktoriansk hagestil.

I de senere åra har parken forfalt, men i forbindelse med den nasjonale verneplanen for jernbanen tok Jernbaneverket fram de opprinnelige tegningene fra den gang parken ble anlagt.

Koppang stasjon.

Opprusting av Koppang stasjon skaper ny optimisme blant østerdølene.

Foto: Njål Svingheim