Mottak i Ringebu får kritikk

Kløverhagen senter for enslige mindreårige asylsøkere i Ringebu får krass kritikk fra Fylksmannen. I en tilsynsrapport påpekes blant annet at de ansatte ikke hadde fått opplæring i hvordan de skulle utføre tvang overfor barna, skriver VG. Enhetsleder Morten Remman sier til avisa at de 13 barna som bor på Kløverhagen har det veldig bra.