Mistanke om seksuelle krenkelser

Oppsummert

En ansatt på en skole i Ringsaker er mistenkt for å ha utført seksuelt krenkende atferd mot to elever. Den ansatte har erkjent de fatksiek forholdene.

  • Etterforsker seksuell krenkelse

    En ansatt ved en skole i Ringsaker blir etterforsket etter mistanke om at den ansatte har utøvd seksuell krenkende atferd overfor to elever. De foresatte er informert og kommunen bistår nå i etterforskninga.