Mer til spesialenheten

Spesialenheten for politisaker, som holder til i Hamar, blir styrket i årets statsbudsjett med 1,5 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke grunnbemanningen og gjennomføre kompetansetiltak.