Mer positive til ulovlig jakt

Nordmenn er fire ganger mer positive til ulovlig jakt på rovdyr enn svenskene, sjøl om rovdyrbestanden er høyere i Sverige. Det kommer fram i en doktorgradsavhandling ved Høgskolen på Evenstad. Men det er ikke nødvendigvis der det er mest rovdyr aksepten for ulovlig jakt er størst. Sterke tradisjoner for storviltjakt er mer avgjørende.