Mener tiltalte var hjernen bak fakturasvindelen

Elverum (NRK): Med et nettverk av fiktive underleverandører skal lederen av byggfirmaet i Trysil ha unndratt skatt og moms for flere millioner kroner.

Richard Røed

OMFATTENDE STRAFFESAK: Aktor Richard Røed omtaler saken som omfattende og svært alvorlig.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Saken som nå rulles opp i Sør-Østerdal tingrett er en av Norges mest omfattende saker som omhandler falske fakturaer.

På tiltalebenken sitter en mann i 50-åra som påtalemyndigheten mener har drevet fiktiv fakturering for over 46 millioner kroner gjennom ulike selskaper fra 2007 til 2012.

– Det er han som trekker i trådene og organiserer dette. Det er han som har vinningen i det store og hele, sier aktor Richard Røed.

Mannen drev et byggfirma registrert i Trysil. Påtalemyndigheten mener han benyttet seg av svart arbeidskraft og at han finansierte dette gjennom fakturasvindel.

Det foregikk på den måten at han fikk underleverandører til å fakturere firmaet han drev for jobber de aldri utførte. Pengene som ble brukt til å betale underleverandørene ble ført tilbake til firmaet og brukt som betaling for svart arbeid.

Det sentrale spørsmålet i rettssaken blir hvem som faktisk utførte arbeidet som ble gjort. Var det underentreprenørene som fikk betalt, eller var det firmaet selv som utførte jobben og brukte underleverandørene til å utføre fakture-svindlene.

Nekter straffskyld

Dokumentasjon

OMFATTENDE: Politiet sitter med 26 permer med dokumentasjon i den omfattende straffesaken

Foto: Anne Næsheim / NRK

Firmaet som var registrert i Trysil eksisterer ikke lenger. Politiet innledet etterforskning mot firmaet etter at skattemyndighetene slo alarm.

Mannen er tiltalt for flere forhold, og sier seg delvis skyldig i den delen av tiltalen som handler om at han har oppgitt for lav personinntekt til skattemyndighetene og for lave lønnsutgifter.

Men han nekter for fakturasvindel som er det alvorligste tiltalepunktet.

– Det har vært kritikkverdige forhold i selskapet, men når det gjelder påstand om fiktiv fakturering har han alltid nektet for det, sier hans forsvarer Randulf Schumann Hansen.

Påtalemyndigheten derimot mener firmaeieren instruerte underleverandører og ga beskjed om hvor store beløp som skulle føres på fakturaene.

Gjennom byggfirmaet sitt brukte han til sammen 11 underleverandører til å skrive fiktive fakturaer for til sammen 36 millioner kroner. Aktor Richard Røed mener å kunne bevise at disse ikke utførte jobbene de ble betalt for, men kun ble brukt som et middel for å få ut penger.

– Vi ser av bankkonto at disse ikke har noen drifts- eller næringsrelaterte kostnader som lønn og materialkjøp. Men at penger kommer inn og som blir tatt ut så å si umiddelbart.

Betalte 4 millioner i forskudd

Underleverandørene som nevnes i tiltalen fikk ofte betaling i form av bankremisser og forskuddsbetaling.

Et av firmaene som ble brukt som underleverandør skal i perioden 2007 -2012 ha fått utbetalt 4 millioner kroner i forskudd.

Den tiltalte forklarte det med at han var til stede på byggeplassen og så selv at arbeidet ble utført, og at det var garanti nok for han.

Påtalemyndigheten må bevise at pengene som ble betalt til underleverandører har gått tilbake tilfirmaet den tiltalte drev.

Påstander om trusler

Richard Røed

Aktor Richard Røed

Foto: Anne Næsheim / NRK

Tre personer er fra før dømt for å ha skrevet ut fiktive fakturaer til trysilfirmaet.

To av dem skal ha hjulpet politiet og bidratt til at den tidligere eieren av Trysil-firmaet nå er tiltalt.

Forsvarer Randulf Schuman Hansen mener politiet har lagt for stor vekt på forklaringen til to av de dømte.

– Saken må belyses ut fra en side som politiet til nå ikke har vært interessert i. Og det er å snakke med dem som har utført arbeidet. Hvem har de jobbet for, det har politiet i svært liten grad sett på, sier han.

De to skal forklare seg i retten neste mandag. De lever i dag på skjult adresse fordi de har følt seg truet etter å ha hjulpet politiet.

Det er satt av fem uker til rettssaken.