NRK Meny
Normal

Lokalpolitiker mener NHO jukser med tall

Lokalpolitiker i Folldal, Kolbjørn Kjøllmoen (Sp), mener NHO opererer med feil tall i deres årlige kommune-NM. Våre tall er korrekte, svarer NHO.

NHO_Christl Kvam_collage

FÅR KRITIKK: NHO får kritikk for å operere med uriktig tall under sin rangering av norske kommuner. -Våre tall er korrekte, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam

Foto: NHO/Knut Sveen / NRK

I et leserinnlegg sendt til NRK Hedmark og Oppland, kritiserer lokalpolitiker i Folldal, Kolbjørn Kjøllmoen (Sp), faktagrunnlaget som NHO baserer seg på i sin vurdering av alle landets kommuner ut ifra økonomiske kriterier.

Kollbjørn Kjølmoen

KRITISERER NHO: Lokalpolitiker i Folldal, Kolbjørn Kjøllmoen (Sp), mener NHO baserer seg på feil tall i sin kommunerangering.

Foto: Senterpartiet

Feil tall

I rapporten skriver NHO at norske kommuner mottar statlig støtte pr. innbygger. Et eksempel er at Lillehammer får 20 000 kr pr. innbygger, mens Øyer mottar 50 000 kroner pr. innbygger.

–NHO og Christl Kvam opptrer med helt feil tall, mener Kjøllmoen.

Innlandet på bunn i kommune-NM - Hedmark og Oppland

Kjøllmoen, som også er økonomisjef i Alvdal kommune, sier at Lillehammer kommune i fjor, hadde 44.600 kroner i snitt pr. innbygger i det som kalles frie inntekter, som består av skatt på formue, og inntekt, samt rammetilskudd fra staten. Når det gjelder Øyer kommune, som, falt over 100 plasser på årets kommunemåling , sier Kjøllmoen at de hadde 47.100 pr. innbygger.

–Det er altså 2.500 kroner mer pr. innbygger enn Lillehammer, ikke 30 000 mer, slik NHO og Kvam, operer med.

Rapporten er korrekt

Regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam kontrer med at tallene de kommer med, er korrekte.

–Norske kommuner mottar støtte pr. innbygger, og denne er justert i forhold til innbyggere. Dette er rammeoverføringer som vi har hentet fra KOSTRA.

Christl Kvam, NHO

TALLENE ER KORREKT: Regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam, mener tallene NHO operer med i kommune-NM, er riktige.

Foto: Knut Sveen

KOSTRA, som står for Kommune-Stat-Rapportering, gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Ber kommunene skaffe seg partnere - NRK Nyheter

Enighet om kommunereformen - NRK Nyheter

Gir fra seg inntektene

Kjøllmoen mener Kvam tar feil når hun sier at vi i Norge, har et system der de mest folkerike kommunene finansierer de med lavere innbyggertall.

–Det korrekte er at vi har et system der kommuner med svært store skatteinntekter målt pr. innbygger. gir fra seg noe av inntektene til de andre kommunene, sier Kjøllmoen.

Til dette svarer Kvam, at kommentaren hennes kan ha vært litt upresis, fordi det er skatteinntektene som er grunnlaget for finansieringen, slik Kjøllmoen presiserer.

–Men, i de aller fleste tilfellene er det vel slik at folkerike kommuner også betaler mer skatt, svarer regiondirektøren i NHO Innlandet.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND