Mener for mange jerver skal skytes

Rovviltets Røst har påklaget vedtaket om at kvoten for lisensfelling av jerv i Hedmark. Rovviltnemnda i fjor ei kvote på 20 jerver, men vedtaket ble påklaget og redusert med fire dyr. I vinter vedtok rovviltnemnda en tilleggskvote på 6 dyr.