NRK Meny
Normal

Master-stopp for Filmskolen

Godkjenningsorganet for høyere utdanning, NOKUT, har annullert vedtaket om godkjenning av mastergradsstudiet ved Den norske filmskolen i Lillehammer.

Den norske filmskolen.

Mastergraden ved den norske Filmskolen er foreløpig lagt på is.

Foto: Magnhikld Bruheim / NRK

Filmskolen søkte om å få starte masterutdanningen på Lillehammer, men da det viste seg at deler av opplæringen skulle foregå i Oslo, ble det bråk.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Rigmor Aasrud var blant dem som reagerte, og mente de var ført bak lyset. Godkjenningsorganet for høyere utdanning, NOKUT, krevde også å få ytterligere dokumentasjon i saken.

Nå har de sett på saken på nytt, og annullert sitt tidligere vedtak om å godkjenne studiet. Kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen, sier til NRK at det betyr at skolen ikke kan ta opp masterstudenter nå.

NRK skrev tidligere at dette betyr at de ikke kan ta opp studenter denne høsten. Det presiserer Nokut at de ikke kan forskuttere, men at høgskolen akkurat nå ikke har et godkjent studium.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høgskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo.

Sandaker-Nielsen sier at de trenger mer informasjon før de eventuelt kan godkjenne studiet på nytt. De har nå sendt brev med nye spørsmål til høgskolen som de vil ha svar på før de behandler søknaden på nytt.

– Studiet må ha den kvaliteten en mastergrad skal ha, derfor ber vi om supplerende informasjon.

Håper likevel å starte i høst

Rektor ved høgskolen i Lillehammer, Bente Ohnstad, sier at de likevel håper å kunne starte opp til planlagt tid i desember.

– Vi ønsker og tror at vi skal starte i høst. Forutsetningen er at vi svarer tilfredsstillende på de spørsmålene som er stilt i brevet. Det tror vi at vi skal klare.

Hun sier at det er veldig uheldig dersom det nå likevel blir en utsettelse av studiet.

– Det vil skape mange vanskeligheter. Vi har fått på plass finansieringen og vi ønsker veldig sterkt å komme i gang i år. Vi vil nå prøve å komme i en konstruktiv dialog, og dokumentere at vi skal følge opp alle kvalitetskrav.

Hun understreker at den delen av undervisningen som skal foregå i Oslo ikke er utstyrskrevende, og at infrastrukturen som er på Lillehammer slik sett skal holde.

Skylder på plassmangel og beliggenhet

Dekan ved filmskolen, Thomas Stenderup vil ikke kommentere saken nå. Han har tidligere sagt til NRK at skolen ikke har ikke hadde noen skjulte intensjoner, men at plassmangel var en av grunnene til at deler av studiet skulle gjennomføres i Oslo. En annen årsak var beliggenheten, og at man ville nå de beste folkene i hovedstaden.

Flere tidligere studenter ved filmskolen gikk ut og støttet at deler av masterstudiet skulle gjennomføres i Oslo.

– Jeg vurderte selv å søke masterstudiet, men det var praktisk umulig å pendle flere ganger i uka til Lillehammer da jeg har jobb og familie i Oslo. Om studiet flyttes til Oslo, vil jeg vurdere det på nytt, sa regissør Sara Johnsen til NRK.

Oppstarten av studiet skulle være i desember, og søknadsfristen var 22. september. Det er ikke klart hvor kjapt en ny godkjenning eventuelt kan komme på plass.

NOKUT har gitt HiL en frist til 9. oktober med å komme med en supplerende redegjørelse til søknaden, og vil deretter foreta en vurdering for å vurdere om studiet oppfyller kravene i studietilsynsforskriften.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang