Mann saksøker staten etter fall under Lamborghini-utstilling

Ulykken skjedde på Norsk Vegmuseum i 2014, hvor mannen skulle ta bilder. Han pådro seg store hodeskader i fallet.

Bilder fra bilutstilling

BILUTSTILLING: Det var på denne utstillingen at ulykken skjedde. Rekkverket hvor studenten satte seg, med duken bak, ses helt til venstre i bildet.

Foto: Roar Berntsen / NRK

Onsdag møtes partene i saken i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Hovedspørsmålet, som Sør-Gudbrandsdal tingrett må ta stilling til, er om fallet var en uaktsom handling fra studenten, eller om det var museets feil med tanke på utforming av utstillingen.

Det var GD som skrev om saken først.

Falt fra rekkverk

Mannen var student ved Høgskolen i Oslo og Akershus da ulykken skjedde. Han skulle ta bilder under en Lamborghini-utstlling ved Norsk Vegmuseum på Hunderfossen i Lillehammer, og satte seg i den forbindelse på et meterhøyt rekkverk.

Bak rekkverket hang en såkalt Molton-duk. Den hadde, ifølge mannens advokat Trond Walmsnæss Wehn, noenlunde lik farge som de faste veggene i utstillingen.

Ifølge Wehn trodde mannen at duken var en vegg, og lente seg mot den. Duken gav etter, og mannen falt fire og en halv meter ned i et betonggulv i etasjen under.

Wehn og hans klient mener det var svært lett å ta feil og tro at duken var en fast vegg.

– Museet burde ha opplyst om at dette var en duk, slik at folk ikke kunne misforstå at de satte seg i livsfare ved å sette seg på rekkverket, sier Wehn.

Mannen fikk store hodeskader i fallet, og sliter i dag med blant annet epilepsi.

Lamborghini-utstilling

ERSTATNINGSANSVAR: Retten skal ta stilling til om det var museets, eller studentens egen feil, at han falt ned mellom duken og rekkverket. Det foreligger et fyldig bevismateriale i saken. Selve fallet ble fanget opp på museets overvåkningskameraer, ifølge mannens advokat.

Foto: Roar Berntsen / NRK

Staten: – Ikke grunnlag for erstatning

Det er Samferdselsdepartementet, altså staten, som eier og driver Norsk Vegmuseum gjennom Vegdirektoratet og Statens vegvesen.

Advokat Arne Johan Dahl representerer staten i saken. Han vil nedlegge påstand om at Staten frifinnes fra erstatningsansvar.

– Vi er ikke enige i at utformingen av utstillingen «innbød» til å sitte på rekkverket, og heller ikke at duken ga inntrykk av at det var en fast vegg bak rekkverket, skriver han i sluttinnlegget i saken.

Han skriver videre at studenten selv valgte å sette seg på rekkverket, og at han slik selv la opp til ulykken.

– Saksøker valgte selv å være i Lamborghini-utstillingen, og han fulgte ikke den guidede omvisningen da ulykken skjedde, skriver Dahl.

Partene møtes i Sør-Gudbrandsdal tingrett onsdag. Det er satt av to dager til rettssaken.