Leserne positive til storkommune

En spørreundersøkelse Oppland Arbeiderblad har gjort på nett viser at et knapt flertall er er positive til den nye storkommunen Vestoppland. 52,7 prosent sier ja til en sammenslåing av Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten.