NRK Meny
Normal

Øygards forsvarer: – Overrasket over at aktor anket

Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, håpet at statsadvokaten ikke skulle anke lagmannsrettens dom, men vil ikke si om hun frarådet sin egen klient å gjøre det samme.

Mette Yvonne Larsen sier til NRK torsdag kveld at hun hadde håpet det ikke ble noen anke av saken til Rune Øygard fra statsadvokatens side. Men på spørsmål om hun tror de kan komme gjennom med saken i Høyesterett svarer hun: – Man plager ikke høyesterett med noe man ikke har tro på.

SE VIDEO: Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen mener lagmannsrettens avgjørelse var et «langt skritt i riktig retning, men at Øygard ønsket å snu hver stein».

– Jeg hadde vel håpet at aktor lot saken ligge, jeg må vel si det, medgir Øygards forsvarer til NRK.

Larsen legger til at hun håper at påtalemyndigheten ikke følte seg presset til å anke av bistandsadvokaten eller andre parter.

– Jeg mener at straffen ligger på det nivået den skal ligge, og det har vært veldig mye for alle sammen, så jeg ble litt overrasket da påtalemyndigheten anket, sier Larsen.

Begge anker

Torsdag ble det klart at både påtalemyndigheten og Rune Øygard selv valgte å anke overgrepssaken til Høyesterett.

I Eidsivating lagmannsrett ble Øygard dømt til ett år og tre måneder i fengsel for overgrep – mot fire år i tingretten.

Aktor Thorbjørn Klundseter synes den reduserte straffen i lagmannsretten var altfor lav, og ønsker derfor at Høyesterett skal vurdere om dette er passende straff opp mot omfanget av overgrepene som retten mener har funnet sted.

Da den domfelte fikk høre om påtalemyndighetens anke, valgte også han å anke med begrunnelsen at det skal ha skjedd saksbehandlingsfeil i lagmannsretten. Ifølge Øygard skulle hans psykiater, Lars Weisæth, fått lov til å vitne i ankesaken, noe han ble nektet av dommerne.

Larsen: – Han ønsker å snu hver stein

– Man kan få inntrykk av at det var en viss uenighet mellom deg og Øygard på om han burde anke, når det står i pressemeldingen at Øygard «har gjort sine egne vurderinger basert på at påtalemyndigheten ikke vil la saken ligge, og har besluttet at han vil erklære selvstendig anke»?

– Han tar avgjørelser, jeg gir råd. Vi har drøftet dette underveis. Beslutninga er jo alltid hans, og sånn må det alltid være, men anken er noe vi har samarbeidet om, og den er jo signert av oss begge to, lyder svaret.

Larsen sier det er naturlig at Øygard vil følge en sak helt til topps, og prøve alle muligheter fordi han føler seg uskyldig dømt.

– Lagmannsrettens avgjørelse var et langt skritt i riktig retning, men han ønsker å snu hver stein, som han sa, utdyper hun.

– Tror dere at dere vil vinne fram med denne anken til Høyesterett?

– Man må alltid ha tro på en anke, ellers så må ikke sende den. Man plager ikke Høyesterett med noe som man ikke har tro på, så svaret er ja.

Høyesteretts ankeutvalg skal i løpet av få uker avgjøre om saken skal behandles i Høyesterett eller om dommen i lagmannsretten blir stående.

Aktor Thorbjørn Klundseter mener fengselsstraffen i lagmannsretten er for lav, og anker til Høyesterett.

SE innslag i Dagsrevyen: Aktor anker Øygard-dommen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND