Kripos inn i Kongsvinger-saken

Kripos er nå koplet inn etter at en linjedommer ble sprayet i ansiktet under en fotballkamp på Gjemselund i april. Det er Lotteritilsynets kampfiksingsenhet som har bedt Kripos om hjelp.

Mannen som sprayet linjedommeren var fra Bosnia-Hercegovina. Han ble uttransportert fra landet kort tid etter hendelsen på Gjemselund.

Ole Andreas Skogsrud Haukåsen
Foto: Eurosport