Krever tilleggsforhandlinger


Bondelaget og Småbrukarlaget krever tilleggsforhandlinger med regjeringen om en krisepakke til jordbruksnæringen, som følge av sommerens ekstremtørke. I et brev fra de to bondeorganisasjonene vises det til unntakstilstander i norsk landbruk.