Kan miste avlastningshjem

Flere foreldre i Sel kommune fortviler over at et avlastningshjem for psykisk utviklingshemmede barn kan bli lagt ned.

Kommunen sparer kun en halv stilling ved å legge ned avlastningshjemmet på Selsverket.

I stedet vil kommunen gi barna tilbud på institusjonen Elvebakken på Otta der det bor voksne med psykisk utviklingshemming.

- Det er forferdelig trist. Selsverket avlastningsbolig er den eneste tilretteleggingen Sel kommune har gitt til unger med spesielle behov, sier mor Cecilie Asp.