Jernbaneverket står på sitt

Med mindre det dukker opp noe helt nytt i høringsperioden, er Jernbaneverket avvisende til å endre status på den østlige jernbanetraseen, slik flere toneangivende politikere i Hamar sterkt ønsker de skal gjøre. Jernbaneverket har frarådet at Hamar kommunestyre vedtar å velge den østlige traséen med ny stasjon på Vikingskipet. Dermed åpnet de også for at de kan komme til å nedlegge innsigelse mot dette alternativet, som mange i Hamar ønsker, skriver Hamar Arbeiderblad.

Dobbeltspor gjennom Hamar
Foto: Illustrasjon, Jernbaneverket / NRK